1. کتاب دست دوم شیمی فیزیک مدرسان شریف- در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 302 مولف سمانه باقری انتشارات مدرسان شریف
 2. کتاب دست دوم شیمی معدنی مدرسان شریف- در حد نو

  395,000 تومان

  تعداد صفحات 530 مولف ابوالقاسم سعیدی انتشارات مدرسان شریف
 3. کتاب دست دوم شیمی تجزیه مدرسان شریف (1، 2 و دستگاهی) مدرسان شریف- در حد نو

  335,000 تومان

  تعداد صفحات 468 مولف حسین رباط جزی انتشارات مدرسان شریف
 4. کتاب دست دوم شیمی آلی مدرسان شریف- در حد نو

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 508 مولف داوود ستمدیده انتشارات مدرسان شریف
 5. کتاب دست دوم تست ارشد مهندسی مکانیک 93 تا 1402-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 6. کتاب دست دوم سوالات دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 97 تا 1402-در حد نو

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 258 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 7. کتاب دست دوم بانک تست ارشد معماری عصر کنکاش (جلد دوم: آزمونهای 91 تا 1402)-در حد نو

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 650 مولف دکتر روحی زاده و دیگران انتشارات عصر کنکاش
 8. کتاب دست دوم بانک سوالات ارشد معماری ۸۸ تا ۱۴۰۲-در حد نو

  490,000 تومان

  تعداد صفحات 650 مولف گروه مولفین انتشارات ارشد
 9. کتاب دست دوم سوالات دکتری معماری 97 تا 1402 مدرسان شریف-در حد نو

  490,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 10. کتاب دست دوم مبانی تجارت الکترونیک امیر مانیان-در حد نو

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 552 مولف امیر مانیان انتشارات نگاه دانش
 11. کتاب دست دوم معماری کامپیوتر هادی یوسفی-در حد نو

  245,000 تومان

  تعداد صفحات 433 مولف هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش
 12. کتاب دست دوم شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین کورورس و راس ترجمه ملکیان-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 687 مولف کورورس و راس مترجم احسان ملکیان انتشارات نص
 13. کتاب دست دوم پایگاه داده کیوان پور -در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 503 مولف محمدرضا کیوان پور انتشارات پارس رسانه
 14. کتاب دست دوم الکترونیک 1و2 مدرسان شریف-در حد نو

  365,000 تومان

  تعداد صفحات 494 مولف پوریا کرمی انتشارات مدرسان شریف
 15. کتاب دست دوم سوالات دکتری عمران سازه 1402 تا 97 مدرسان شریف-در حد نو

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 16. کتاب دست دوم اقتصاد کلان دکتری ماهان-در حد نو

  265,000 تومان

  تعداد صفحات 290 مولف موراشین جوان انتشارات ماهان
 17. کتاب دست دوم سوالات دکتری علوم اقتصادی 97 تا 1402 مدرسان شریف-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 272 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 18. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور-در حد نو

  230,000 تومان

  تعداد صفحات 604 مولف آرین قلی پور انتشارات سمت
 19. کتاب دست دوم اصول اقتصاد تالیف محسن نظری-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف محسن نظری انتشارات نگاه دانش
 20. کتاب دست دوم نوروسایکولوژی دکتر مرتضی پیری-در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 420 مولف مرتضی پیری انتشارات پوران پژوهش
 21. کتاب دست دوم بانک سوالات ارشد روانشناسی عمومی 85 تا 1400-در حد نو

  488,000 تومان

  تعداد صفحات 788 مولف مرضیه علمایی کوپایی انتشارات اندیشه ارشد
 22. کتاب دست دوم بانک سوالات ارشد روانشناسی تربیتی 85 تا 1402-در حد نو

  452,000 تومان

  تعداد صفحات 738 مولف مرضیه علمایی کوپایی انتشارات اندیشه ارشد
 23. کتاب دست دوم بانک سوالات ارشد روانشناسی بالینی 90 تا 1402-در حد نو

  555,000 تومان

  تعداد صفحات 789 مولف مرضیه علمایی کوپایی انتشارات اندیشه ارشد
 24. کتاب دست دوم روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1 و 2)-در حد نو

  595,000 تومان

  تعداد صفحات 1408 مولف لورا برک مترجم یحیی سید محمدی انتشارات ارسباران
 25. کتاب دست دوم قانون یار حقوق ثبت تالیف محمد شعبانی-در حد نو

  263,000 تومان

  تعداد صفحات 497 مولف محمد شعبانی انتشارات چتر دانش
 26. کتاب دست دوم جامع آزمون وکالت بسته جمع بندی وکالت -در حد نو

  385,000 تومان

  تعداد صفحات 535 مولف گروه مولفین انتشارات طرح نوین اندیشه
 27. کتاب دست دوم ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان -در حد نو

  455,000 تومان

  تعداد صفحات 1376 مولف فرشید فرحناکیان انتشارات بنیاد حقوقی میزان
 28. کتاب دست دوم بانک تست آزمون وکالت تالیف حمید قهرمانی-در حد نو

  385,000 تومان

  تعداد صفحات 749 مولف حمید قهرمانی انتشارات اندیشه ارشد
 29. کتاب دست دوم تست آیین دادرسی کیفری شادی عظیم زاده-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 712 مولف شادی عظیم زاده انتشارات دوراندیشان
 30. کتاب دست دوم تست اصول فقه سمیرا محمدی-در حد نو

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 542 مولف سمیرا محمدی انتشارات دادآفرین
 31. کتاب دست دوم اصول فقه سمیرا محمدی (جلد اول و دوم)-در حد نو

  350,000 تومان

  تعداد صفحات 760 مولف سمیرا محمدی انتشارات دادآفرین
  0