1. کتاب دست دوم سری عمران مقاومت مصالح-در حد نو

  187,000 تومان

  تعداد صفحات639انتشارات سیمای دانش
 2. کتاب دست دوم محاسبات تاسیسات ساختمان تالیف مهندس سید مجتبی طباطبائی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 468 انتشارات گاج نویسنده سید مجتبی طباطبائی
 3. کتاب دست دوم مصالح شناسی کباری - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانش و فن تألیف سیاوش کباری
 4. کتاب دست دوم نقشه کشی صنعتی 1 حدادی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف مهندس حبیب اله حدادی
 5. کتاب تعمیر و نگهداری ساختمان امیر سرمد نهری-نو

  38,500 تومان

  تعداد صفحات350 انتشارات سیمای دانش تالیف امیر سرمد نهری
 6. کتاب اجزاء ساختمان دکتر جلیل شاهی-نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحات400 انتشارات دانشگاه یزد نویسنده دکتر جلیل شاهی
 7. کتاب دست دوم آزمون های حرفه ای نظام مهندسی عمران(بخش نظارت-پایه 3) امیر سرمد نهری-در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 288انتشارات فرهنگ روز نویسنده امیر سرمد نهری
 8. کتاب مقرارت ملی ساختمان 1392 مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحات 78 انتشارات توسعه ایران
 9. کتاب دست دوم مروری بر مسائل تحلیل سازه ها حسین مرادی-در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحات 477 انتشارات آزاده تالیف حسین مرادی
 10. کتاب دست دوم بتن های توانمند و کاربردی آنها ترجمه موسی مظلوم-در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 146 انتشارات فردوسی ترجمه موسی مظلوم
 11. کتاب دست دوم نقشه برداری دکتر شمس نوبخت-در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات477 انتشارات دانشگاه علم و صنعت نویسنده دکتر شمس نوبخت
 12. کتاب دست دوم اجزای محدود برای تحلیل سازه ها شاپور طاحونی-در حد نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 686انتشارات علم و ادب نویسنده شاپور طاحونی
 13. کتاب دست دوم جداول پروفیل های اشتال مارتا اشنایدر ترجمه محمدرضا عباسی-در حد نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحات150 انتشارات آدنا تالیف مارتا اشنایدر ترجمه محمدرضا عباسی
 14. کتاب دست دوم راهنمای مقاومت مصالح فردیناند پی.بیر ترجمه بهرام پوستی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات634 انتشارات متفکران تالیف فردیناند پی.بیر ترجمه بهرام پوستی
 15. کتاب دست دوم اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم:مهندسی پی براجا.ام.داس ترجمه شاپور طاحونی-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات990انتشارات پارس آئین نویسنده پی براجا.ام.داس ترجمه شاپور طاحونی
  0