1. کتاب دست دوم مکانیک مهندسی 1 استاتیک مریام کرایگ

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 519 انتشارات نوپردازان ترجمه مهندس علیرضا انتظاری
 2. کتاب دست دوم مهندسی پی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانش پژوهان برین تألیف دکتر محمدعلی روشن ضمیر
 3. کتاب دست دوم مقاومت مصالح زرفام - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات سیمای دانش تألیف پنام زرفام
 4. کتاب دست دوم مقاومت مصالح حسن مدنی - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی تألیف حسن مدنی
 5. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 6. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 7. کتاب دست دوم رفتار مکانیکی مواد جلد اول - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 693 انتشارات دانشگاه تبریز تألیف مارک آندره میرز و همکاران ترجمه دکتر عباس کیان وش
 8. کتاب دست دوم مقاومت مصالح ابراهیم واحدیان - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف فردیناند پی بی یر و همکاران ترجمه ابراهیم واحدیان
 9. کتاب دست دوم تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات دانشگاهی کیان تألیف مهندس مهدی امیری بهقدم
 10. کتاب دست دوم مصالح شناسی کباری - در حد نو

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانش و فن تألیف سیاوش کباری
 11. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد عزمی
 12. کتاب دست دوم دینامیک مریام مکانیک مهندسی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات نما تألیف جی ال مریام - ال جی کریگ ترجمه دکتر علی سینایی - مهندس محمدحسین کاشانی حصار
 13. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل استاتیک مریام کریگ - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات فرهنگ متین ترجمه مهندس علی زمانی
 14. کتاب دست دوم مکانیک مواد، مقاومت مصالح جلد اول - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف آر سی هیبلر ترجمه دکتر سید محمدرضا خلیلی
 15. کتاب دست دوم متمم مقاومت مصالح حل کلیه مسائل مقاومت مصالح جلد اول - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات سپاهان تألیف فردیناند بی یر - راسل جانستون ترجمه عسگر آجودانی
 16. کتاب دست دوم مقاومت مصالح ویرایش سوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف فردیناند بی یر - راسل جانستون ترجمه دکتر ابراهیم واحدیان
 17. کتاب دست دوم راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان جلد 1 استاتیک - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 649 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف فردیناند پی بی یر و همکاران ترجمه دکتر ابراهیم واحدیان
 18. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 836 انتشارات آزاده تألیف نادر فنائی
 19. کتاب دست دوم مکانیک برداری برای مهندسان جلد 1 استاتیک

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 373 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف فردیناند پی بی یر ترجمه دکتر ابراهیم واحدیان
 20. کتاب دست دوم مکانیک مواد، مقاومت مصالح جلد اول - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف آر سی هیبلر ترجمه دکتر سید محمدرضا خلیلی
 21. کتاب دست دوم ترمودینامیک پیشرفته مهندسی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان تألیف دی ای وینتربون ترجمه دکتر مظفرعلی مهرابیان
 22. کتاب دست دوم سازه های مکانیکی، تیر، ورق و پوسته - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر محمود شاکری
 23. کتاب دست دوم مکانیک مواد مرکب، رفتار سازه های کامپوزیتی - در حد نو

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 429 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف جی آر وینسون ترجمه بهروز فرشی
 24. کتاب دست دوم متره، برآورد و آنالیزبهاء جلد اول - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف نصرت اله حقایقی
 25. کتاب دست دوم نقشه کشی صنعتی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف مهندس حبیب اله حدادی
 26. کتاب دست دوم پروفیل های ساختمان فولادی اشتال

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات اندیشیاران تألیف مارتا اشنایدر ترجمه طیبه ضیائی
 27. کتاب دست دوم برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه ها SAP 2000 جلد 1 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 577 انتشارات کتاب دانشگاهی تألیف اشرف حبیب الله - ادوارد ویلسون ترجمه سیدمهدی داودنبی
 28. کتاب دست دوم راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات توسعه ایران تألیف شاپور طاحونی
 29. کتاب دست دوم تئوری و مسایل تحلیل سازه ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات جویبار تألیف حمیدرضا ولی پور - اردشیر اطیابی
 30. کتاب دست دوم مکانیک مواد - مقاومت مصالح جلد دوم - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 602 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف آر سی هیبلر ترجمه دکتر سید محمدرضا خلیلی
 31. کتاب دست دوم مصالح ساختمان احمد حامی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 299 انتشارات دانشگاه تهران تألیف احمد حامی