1. کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 پیام نور - کاملا نو

  10,000تومان

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات پیام نور تألیف دکتر محمود پایه قدر
 2. کتاب دست دوم شیمی آلی 3 جان مک موری عیسی یاوری

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات نوپردازان تألیف جان مک موری ترجمه دکتر عیسی یاوری
 3. کتاب دست دوم شیمی آلی 2 جان مک موری عیسی یاوری

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات نوپردازان تألیف جان مک موری ترجمه دکتر عیسی یاوری
 4. کتاب دست دوم شیمی آلی 1 جان مک موری عیسی یاوری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات نوپردازان تألیف جان مک موری ترجمه دکتر عیسی یاوری
 5. کتاب دست دوم آزمایشهای شیمی جلد اول شیمی آلی 1 و 2 جداسازی و شناسایی مواد آلی پلی مرها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف زهرا خمسه صفا و همکاران
 6. کتاب دست دوم آزمایشهای شیمی جلد دوم شیمی معدنی 1 و 2 شیمی رنگ کارگاه شیشه گری

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف راهبه امیری دهخوارقانی و همکاران
 7. کتاب دست دوم آزمایشهای شیمی جلد سوم شیمی تجزیه 1 شیمی تجزیه کمی شیمی تجزیه کیفی شیمی آب

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف مریم اشقلی فراهانی و همکاران
 8. کتاب دست دوم سینتیک و مکانیسم واکنشهای کمپلکسهای فلزهای واسطه - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران شرق تألیف دکتر رضا غیاثی
 9. کتاب دست دوم راهنما و حل مسائل شیمی آلی 3 سوزان مک موری عیسی یاوری - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات نوپردازان تألیف سوزان مک موری ترجمه دکتر عیسی یاوری
 10. کتاب دست دوم راهنما و حل مسائل شیمی آلی 2 سوزان مک موری عیسی یاوری - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات نوپردازان تألیف سوزان مک موری ترجمه دکتر عیسی یاوری
 11. کتاب دست دوم راهنما و حل مسائل شیمی آلی 1 سوزان مک موری عیسی یاوری - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات نوپردازان تألیف سوزان مک موری ترجمه دکتر عیسی یاوری
 12. کتاب دست دوم شیمی آلی تجربی نوین جلد اول

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 363 انتشارات نشر دانشگاهی ترجمه هوشنگ پیرالهی
 13. کتاب دست دوم راهنمای جامع شیمی معدنی 1 دکتر رضا غیاثی - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات حفیظ تألیف دکتر رضا غیاثی
 14. کتاب دست دوم تشریح مسائل شیمی فیزیک ایرا لواین جلد اول - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات گلهای بهشت تألیف دکتر عبدالخالق بردبار - اصغر طاهری کفرانی
 15. کتاب دست دوم مخزن سوالات شیمی آلی کارشناسی ارشد - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات نص تألیف فاطمه زنوزی
 16. کتاب دست دوم تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت شیشه ی جام و مظروف

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات پیک ادبیات تألیف قاسم عرب - پرهام نداف - بهنام حق جو
 17. کتاب طیف سنجی EPR, NQR, NMR و موزبائر در شیمی معدنی - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات مرندیز تألیف ریچارد ورنو پریش ترجمه دکتر امیر شکوه سلجوقی
 18. کتاب رنگ های صنعتی 3 بازرسی و اعمال - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت تألیف علی قنبرزاده
 19. کتاب دست دوم شیمی معدنی 2 جلد دوم جنبه های تئوری شیمی کوئوردیناسیون - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات مبتکران تألیف دکتر محمدرضا ملاردی
 20. کتاب دست دوم شیمی معدنی 2 جلد دوم - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 514 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تألیف دکتر حسین آقابزرگ
 21. کتاب دست دوم شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی ویرایش هفتم - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 786 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف ر ل شراینر ترجمه دکتر مهران غیاثی
 22. کتاب دست دوم شیمی عمومی مورتیمر جلد اول - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 734 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف چارلز مورتیمر ترجمه علی پورجوادی و همکاران
 23. کتاب دست دوم شیمی کامل پاسخ تشریحی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات شبقره تألیف مهندس مهیار خوش سیما
 24. کتاب دست دوم چگونه مسائل شیمی را حل کنیم - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات فاطمی تألیف رابرت بویکس - ک سرام ترجمه فروغ فرجود و همکاران
 25. کتاب دست دوم شبیه سازی های رایانه ای دینامیک مولکولی و مونت کارلو - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف دکتر سیف اله جلیلی
 26. کتاب دست دوم پرسش های چهار گزینه ای شیمی 3 پیش دانشگاهی مبتکران - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 563 انتشارات مبتکران تألیف مهندس بهمن بازرگانی
 27. کتاب دست دوم مقدمه ای بر فرآیندهای تولید - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات فرمنش تألیف دکتر الیپس مسیحی - مهندس مریم رونقی
 28. کتاب دست دوم حل مسائل ریاضی عمومی 2 رشته شیمی پیام دانشگاهی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف داریوش کوهی
 29. کتاب دست دوم حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه اسکوگ، وست، هالر

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات نشر دانشگاهی ترجمه علی پورجوادی - ویدا توسلی
 30. کتاب دست دوم کاربرد عملی دستگاههای تجزیه ای شیمی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف فرح اسدیان و همکاران
 31. کتاب دست دوم انتقال جرم و عملیات واحد - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف مهندس محمود میرزازاده - مهندس اشرف شفائی
 32. کتاب دست دوم شیمی معدنی عملی 2 - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تألیف آرزو بهرامی شبستری - آنبتا عابدی
 33. کتاب دست دوم شیمی معدنی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تألیف گری ال میسلر ترجمه دکتر سید جواد صابونچی و همکاران
 34. کتاب دست دوم سوالات آزمون های 80-91 مجموعه شیمی با پاسخ تشریحی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات مدرسان شریف تألیف سیروان محمدی آذر و همکاران
 35. کتاب دست دوم شیمی آلی در آزمایشگاه - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف زهرا خمسه صفا و همکاران
 36. کتاب دست دوم راهنمای شیمی عمومی 1 مورتیمر - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات علوم دانشگاهی تألیف چارلز مورتیمر ترجمه دکتر کرامت الله بهزادی
 37. کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات سالکان تألیف وارن مک کیب ترجمه عطا اله امینی - بهرام صالحی
 38. کتاب دست دوم Theory and Problems of Heat Transfer - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 325 انتشارات نامعلوم تألیف Donald R Pitts