1. کتاب دست دوم شیمی عمومی 2 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری-در حد نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحات262 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری
 2. کتاب دست دوم شیمی عمومی 1 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 294 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری
 3. کتاب دست دوم مبانی شیمی آلی ویرایش ششم تالیف جان مک موری ترجمه عیسی یاوری

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 656 مولف چارلز مورتیمر مترجم عیسی یاوری انتشارات نوپردازان
 4. کتاب دست دوم دستگاه ها و روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی نویسنده دکتر حسن پایاب -در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات گاپونه نویسنده دکتر حسن پایاب و مهندس فاطمه مهناز محسن زاده
 5. کتاب دست دوم اصول و مبانی شیمی هسته ای ترجمه محمد قنادی مراغه-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 591 مترجم محمد قنادی مراغه انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران
 6. کتاب دست دوم الیاف نساجی تالیف اکرم ابراهیم بیکی چیمه-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 140 مولف اکرم ابراهیم بیکی چیمه انتشارات کتاب آبان وزن 200
 7. کتاب دست دوم شیمی عمومی 2 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 540 مولف چارلز مورتیمر مترجم عیسی یاوری انتشارات علوم دانشگاهی
 8. کتاب دست دوم شیمی آلی جلد دوم ویرایش هفتم تالیف جان مک موری ترجمه عیسی یاوری-در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف جان مک موری مترجم عیسی یاوری انتشارات نورپردازان
 9. کتاب دست دوم راهنما و حل مسائل شیمی عمومی جلد 1 ویراست ششم تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری-نوشته دارد

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 404 مولف چارلز مورتیمر مترجم عیسی یاوری انتشارات علوم دانشگاهی
 10. کتاب دست دوم شیمی آلی جلد اول ویرایش هفتم تالیف جان مک موری ترجمه عیسی یاوری -نوشته دارد

  190,000 تومان

  تعداد صفحه 463 مولف سوزان مک موری مترجم دکتر عیسی یاوری انتشارات نوپردازان
 11. کتاب دست دوم فرهنگ تشریحی واژه های پتروفیزیک تالیف علی بالازاده-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف علی بالازاده انتشارات سمر
 12. کتاب دست دوم ازدیاد برداشت نفت تالیف ریاض خراط-در حد نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحات 468 مولف ریاض خراط انتشارات نهر دانش
 13. کتاب دست دوم قالبهای تزریق پلاستیک گام به گام طراحی و ساخت تالیف رونالد جورج ویلیام چای ترجمه رضا علی پناه-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 358 مولف رونالد جورج ویلیام چای مترجم رضا علی پناه انتشارات دایره صنعت
 14. کتاب دست دوم دیرگدازهای سرامیکی تالیف زیارتعلی نعمتی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 334 مولف زیارتعلی نعمتی انتشارات علمی
 15. کتاب دست دوم هیدرات های گازی مبانی و کاربردها تالیف خداداد نظری-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف خداداد نظری انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت
 16. کتاب دست دوم نانو مهندسی تالیف مسلم محمدی سلیمانی و دیگران-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف مسلم محمدی سلیمانی و دیگران انتشارات فرمنش
 17. کتاب دست دوم شیمی عمومی 1 همراه با حل کلیه مسائل جلد 1 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه مسعود رفیع زاده-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 680 مولف چارلز مورتیمر مترجم مسعود رفیع زاده انتشارات فارابی
 18. کتاب دست دوم مقدمه ای بر کارگاه شیشه گری آزمایشگاهی تالیف رضا رسولی نصرآبادی و دیگران-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف رضا رسولی نصرآبادی و دیگران انتشارات آوای هدهد
 19. کتاب دست دوم حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد دوم (اسکوگ-وست-هولر)ترجمه مهدی پورمرتضوی و دیگران-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مترجم مهدی پورمرتضوی و دیگران انتشارات علمی و فنی
 20. کتاب دست دوم حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد اول (اسکوگ-وست-هولر)ترجمه مهدی پورمرتضوی و دیگران-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 412 مترجم مهدی پورمرتضوی و دیگران انتشارات علمی و فنی
 21. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد تالیف حمید خرسند و دیگران-در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 543 مولف حمید خرسند و دیگران انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 22. کتاب دست دوم تجزیه نمونه های حقیقی (تجربی) تالیف احمد تقوایی پور-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف احمد تقوایی پور انتشارات دانشگاه اراک
 23. کتاب دست دوم آنالیز آب تالیف ویلهم فرسینیوس ترجمه احمد تقوایی پور-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف ویلهم فرسینیوس مترجم احمد تقوایی پور انتشارات دانشگاه اراک
 24. کتاب دست دوم شیمی گروههای عاملی (جلد اول و دوم )تالیف شهناز رستمی زاده-درحد نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 932 مولف شهناز رستمی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 25. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر گاز طبیعی مایع(LNG) تالیف علی جزایری -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف علی جزایری انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 26. کتاب دست دوم آنالیز مواد:مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی تالیف یانگ لنگ ترجمه امیر عبداله زاده و دیگران-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 493 مولف یانگ لنگ مترجم امیر عبداله زاده و دیگران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
 27. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد ویراست چهارم تالیف امیر حسین پاک سرشت و همکاران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف امیر حسین پاک سرشت و همکاران انتشارات جهش
 28. کتاب دست دوم بلور شناسی تالیف حسین عرفانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 322 مولف حسین عرفانی انتشارات دانشگاه تهران
 29. کتاب دست دوم اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی تالیف علی وطنی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 288 مولف علی وطنی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
  0