1. کتاب دست دوم شیمی عمومی 2 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات262 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری
 2. کتاب دست دوم شیمی عمومی 1 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 294 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری
 3. کتاب دست دوم همایش ملی شیمی صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقا کیفیت-نویسنده لاله تشکری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 374 تالیف لاله تشکری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 4. کتاب دست دوم اصول و مفاهیم اولیه شیمی (معدنی -آلی) تالیف محمد رزمجو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 817 مولف محمد رزمجو انتشارات کانون علم و دین
 5. کتاب دست دوم آبکاری الکترولس مس و نیکل-فسفر-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات368 انتشارات جهاد دانشگاهی
 6. کتاب دست دوم تحلیل و تشریح کامل مسایل انتقال حرارت هدایت پیشرفته-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشاراتعلوم پویا تالیف محمدرضا شعار
 7. کتاب دست دوم اصول و مبانی عملیات حرارتی محمدامین شاهر خیان دهکردی-در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه210 انتشارات شهبازی تألیف محمدامین شاهر خیان دهکردی
 8. کتاب دست دوم مقدمه ای بر ویسکو الاستیسیته پلیمرها ترجمه دکتر پرویز نورپناه-در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف محمدرضا شعار
 9. کتاب دست دوم تاثیر عوامل شیمیایی بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت فنولیک-در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحات64 انتشارات سنجش و دانش تالیف علی اصغر جهانگیری حسین آبادی
 10. کتاب دست دوم اصول و مبانی آزمایشگاه عملیات حرارتی محمدامین شاهر خیان دهکردی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه132 انتشارات شهبازی تألیف محمدامین شاهر خیان دهکردی
 11. کتاب دست دوم شیمی و زندگی ما کتاب اول شیمی زیبا تالیف مهدی هاشمی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف مهدی هاشمی انتشارات سمپاد
 12. کتاب دست دوم مبانی شیمی معدنی جلد اول حسین آقابزرگ

  42,000 تومان

  تعداد صفحات650 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف حسین آقابزرگ
 13. کتاب دست دوم هفت سال کنکور ارشد آزاد شیمی تالیف هاشم حلاج زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 194 مولف هاشم حلاج زاده انتشارات ساد
 14. کتاب دست دوم آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد شیمی فیزیک و شیمی تجزیه تالیف دکتر علی معصومی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 280 مولف دکتر علی معصومی وزن 400 انتشارات کتاب دانشگاهی
 15. کتاب دست دوم آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد شیمی (شیمی آلی -شیمی معدنی)تالیف دکتر عنایت الله متقی نژاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 222 مولف دکتر عنایت الله متقی نژاد وزن 400 انتشارات کتاب دانشگاهی
 16. کتاب دست دوم راهنمای شیمی آلی 2 تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی-در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 350 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی
 17. کتاب دست دوم شیمی آلی 3 تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی-در حد نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحات 547 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی
 18. کتاب دست دوم راهنمای شیمی آلی 1 تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات192 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی
 19. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان شیمی کاظم میرجلیلی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات280 انتشارات سمت نویسنده کاظم میرجلیلی
 20. کتاب دست دوم شیمی هتروسیکل توماس گیل کریست ترجمه عباس شفیعی-در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحات 477انتشارات دانشگاه تهران نویسنده توماس گیل کریست ترجمه عباس شفیعی
 21. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل انتقال حرارت جک فیلیپ هولمن ترجمه مهندس فراز برادرانی-در حد نو

  78,000 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات اطهران تالیف جک فیلیپ هولمن ترجمه مهندس فراز برادرانی
 22. کتاب دست دوم اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی تالیف دیوید هیمل بلاو ترجمه ساناز سلطانعلی-در حد نو

  102,000 تومان

  تعداد صفحات664 انتشارات اندیشه های گوهربار تالیف دیوید هیمل بلاو ترجمه ساناز سلطانعلی
 23. کتاب دست دوم راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی تالیف دکتر پریچهر منتظر رحمتی-در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 515 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف دکتر پریچهر منتظر رحمتی
 24. کتاب دست دوم مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول تالیف اسمیت ترجمه نوید بیزمارک-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات کتاب پدیده تالیف اسمیت ترجمه نوید بیزمارک
 25. کتاب دست دوم جریان دوفازی در لوله ها ترجمه علی حسینی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 660 انتشارات کتاب آوا تالیف علی حسینی
 26. کتاب دست دوم راهنمای شیمی عمومی 2 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه دکتر کرامت الله بهزادی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 189 انتشارات نشر علوم دانشگاهی نویسنده چارلز مورتیمر ترجمه دکتر کرامت الله بهزادی
 27. کتاب دست دوم انتقال جرم-نویسنده محمودمیرزاده

  80,000 تومان

  تعداد صفحات355انتشارات حرکت نو تالیف محمود میرزا زاده و دیگران
 28. کتاب دست دوم انتقال جرم-نویسنده محمود میرزا زاده

  100,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات حرکت نو تالیف محمود میرزا زاده و دیگران
 29. کتاب سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ترجمه دکتر ناصر مهردادی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف -
 30. کتاب اصلاح کننده های پلیمری خاک برای کنترل غبار و حفظ آب دکتر غلامعلی فرزی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات علم و صنعت 110 تالیف دکتر غلامعلی فرزی
 31. کتاب سیالات حفاری و زمین شناسی کاربردی میلاد کرم نژاد - کاملا نو

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات یزدا تألیف میلاد کرم نژاد - مسعود سیف سفری
  0