1. کتاب دست دوم شیمی عمومی 2 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری-در حد نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحات262 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری
 2. کتاب دست دوم شیمی عمومی 1 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 294 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری
 3. کتاب دست دوم شیمی گروههای عاملی (جلد اول و دوم )تالیف شهناز رستمی زاده-درحد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 932 مولف شهناز رستمی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 4. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر گاز طبیعی مایع(LNG) تالیف علی جزایری -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف علی جزایری انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 5. کتاب دست دوم آنالیز مواد:مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی تالیف یانگ لنگ ترجمه امیر عبداله زاده و دیگران-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 493 مولف یانگ لنگ مترجم امیر عبداله زاده و دیگران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
 6. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد ویراست چهارم تالیف امیر حسین پاک سرشت و همکاران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف امیر حسین پاک سرشت و همکاران انتشارات جهش
 7. کتاب دست دوم بلور شناسی تالیف حسین عرفانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 322 مولف حسین عرفانی انتشارات دانشگاه تهران
 8. کتاب دست دوم اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی تالیف علی وطنی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 288 مولف علی وطنی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 9. کتاب دست دوم رفتار فازی هیدروکربنها تالیف طارق احمد ترجمه بابک امین شهیدی و دیگران

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 522 مولف طارق احمد مترجم بابک امین شهیدی و دیگران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 10. کتاب دست دوم آگرو شیمی تالیف پ.م اسمیر نف و دیگران ترجمه هادی فرزانه

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 356 مولف پ.م اسمیر نف و دیگران مترجم هادی فرزانه انتشارات آوای نور
 11. کتاب دست دوم همایش ملی شیمی صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقا کیفیت-نویسنده لاله تشکری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 374 تالیف لاله تشکری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 12. کتاب دست دوم تحلیل و تشریح کامل مسایل انتقال حرارت هدایت پیشرفته-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشاراتعلوم پویا تالیف محمدرضا شعار
 13. کتاب دست دوم اصول و مبانی عملیات حرارتی محمدامین شاهر خیان دهکردی-در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه210 انتشارات شهبازی تألیف محمدامین شاهر خیان دهکردی
 14. کتاب دست دوم مقدمه ای بر ویسکو الاستیسیته پلیمرها ترجمه دکتر پرویز نورپناه-در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف محمدرضا شعار
 15. کتاب دست دوم تاثیر عوامل شیمیایی بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت فنولیک-در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحات64 انتشارات سنجش و دانش تالیف علی اصغر جهانگیری حسین آبادی
 16. کتاب دست دوم اصول و مبانی آزمایشگاه عملیات حرارتی محمدامین شاهر خیان دهکردی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه132 انتشارات شهبازی تألیف محمدامین شاهر خیان دهکردی
 17. کتاب دست دوم شیمی و زندگی ما کتاب اول شیمی زیبا تالیف مهدی هاشمی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف مهدی هاشمی انتشارات سمپاد
 18. کتاب دست دوم مبانی شیمی معدنی جلد اول حسین آقابزرگ

  42,000 تومان

  تعداد صفحات650 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف حسین آقابزرگ
 19. کتاب دست دوم هفت سال کنکور ارشد آزاد شیمی تالیف هاشم حلاج زاده

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 194 مولف هاشم حلاج زاده انتشارات ساد
 20. کتاب دست دوم آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد شیمی فیزیک و شیمی تجزیه تالیف دکتر علی معصومی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 280 مولف دکتر علی معصومی وزن 400 انتشارات کتاب دانشگاهی
 21. کتاب دست دوم آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد شیمی (شیمی آلی -شیمی معدنی)تالیف دکتر عنایت الله متقی نژاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 222 مولف دکتر عنایت الله متقی نژاد وزن 400 انتشارات کتاب دانشگاهی
 22. کتاب دست دوم شیمی آلی 2 تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 700 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی
 23. کتاب دست دوم راهنمای شیمی آلی 2 تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی-در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 350 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی
 24. کتاب دست دوم راهنمای شیمی آلی 1 تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات192 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف تورنتون موریسون ترجمه علی سیدی اصفهانی
 25. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان شیمی کاظم میرجلیلی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات280 انتشارات سمت نویسنده کاظم میرجلیلی
 26. کتاب دست دوم شیمی هتروسیکل توماس گیل کریست ترجمه عباس شفیعی-در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحات 477انتشارات دانشگاه تهران نویسنده توماس گیل کریست ترجمه عباس شفیعی
 27. کتاب دست دوم راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی تالیف دکتر پریچهر منتظر رحمتی-در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 515 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف دکتر پریچهر منتظر رحمتی
 28. کتاب دست دوم مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول تالیف اسمیت ترجمه نوید بیزمارک-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات کتاب پدیده تالیف اسمیت ترجمه نوید بیزمارک
 29. کتاب دست دوم انتقال جرم-نویسنده محمودمیرزاده

  80,000 تومان

  تعداد صفحات355انتشارات حرکت نو تالیف محمود میرزا زاده و دیگران
 30. کتاب دست دوم المپیاد های شیمی آمریکا مسابقات ملی-نویسنده علیرضا شاکری

  170,000 تومان

  تعداد صفحات564انتشارات خوشخوان تالیف علیرضا شاکری و دیگران
 31. کتاب سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب ترجمه دکتر ناصر مهردادی - کاملا نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف -
 32. کتاب اصلاح کننده های پلیمری خاک برای کنترل غبار و حفظ آب دکتر غلامعلی فرزی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات علم و صنعت 110 تالیف دکتر غلامعلی فرزی
  0