1. کتاب دست دوم شیمی عمومی 1 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 294 انتشارات علوم دانشگاهی تالیف چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری
 2. کتاب دست دوم فرهنگ تشریحی واژه های پتروفیزیک تالیف علی بالازاده-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف علی بالازاده انتشارات سمر
 3. کتاب دست دوم ازدیاد برداشت نفت تالیف ریاض خراط-در حد نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحات 468 مولف ریاض خراط انتشارات نهر دانش
 4. کتاب دست دوم آسفالتین و واکس تالیف ریاض خراط-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 248 مولف ریاض خراط انتشارات ستایش
 5. کتاب دست دوم قالبهای تزریق پلاستیک گام به گام طراحی و ساخت تالیف رونالد جورج ویلیام چای ترجمه رضا علی پناه-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 358 مولف رونالد جورج ویلیام چای مترجم رضا علی پناه انتشارات دایره صنعت
 6. کتاب دست دوم دیرگدازهای سرامیکی تالیف زیارتعلی نعمتی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 334 مولف زیارتعلی نعمتی انتشارات علمی
 7. کتاب دست دوم هیدرات های گازی مبانی و کاربردها تالیف خداداد نظری-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف خداداد نظری انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت
 8. کتاب دست دوم نانو مهندسی تالیف مسلم محمدی سلیمانی و دیگران-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف مسلم محمدی سلیمانی و دیگران انتشارات فرمنش
 9. کتاب دست دوم شیمی عمومی 1 همراه با حل کلیه مسائل جلد 1 تالیف چارلز مورتیمر ترجمه مسعود رفیع زاده-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 680 مولف چارلز مورتیمر مترجم مسعود رفیع زاده انتشارات فارابی
 10. کتاب دست دوم مقدمه ای بر کارگاه شیشه گری آزمایشگاهی تالیف رضا رسولی نصرآبادی و دیگران-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف رضا رسولی نصرآبادی و دیگران انتشارات آوای هدهد
 11. کتاب دست دوم مبانی شیمی تجزیه جلد دوم (اسکوگ-وست-هولر)ترجمه مهدی پورمرتضوی و دیگران-در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 384 مترجم مهدی پورمرتضوی و دیگران انتشارات علمی و فنی
 12. کتاب دست دوم حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد دوم (اسکوگ-وست-هولر)ترجمه مهدی پورمرتضوی و دیگران-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مترجم مهدی پورمرتضوی و دیگران انتشارات علمی و فنی
 13. کتاب دست دوم حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد اول (اسکوگ-وست-هولر)ترجمه مهدی پورمرتضوی و دیگران-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 412 مترجم مهدی پورمرتضوی و دیگران انتشارات علمی و فنی
 14. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد تالیف حمید خرسند و دیگران-در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 543 مولف حمید خرسند و دیگران انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 15. کتاب دست دوم تجزیه نمونه های حقیقی (تجربی) تالیف احمد تقوایی پور-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف احمد تقوایی پور انتشارات دانشگاه اراک
 16. کتاب دست دوم آنالیز آب تالیف ویلهم فرسینیوس ترجمه احمد تقوایی پور-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 350 مولف ویلهم فرسینیوس مترجم احمد تقوایی پور انتشارات دانشگاه اراک
 17. کتاب دست دوم شیمی گروههای عاملی (جلد اول و دوم )تالیف شهناز رستمی زاده-درحد نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 932 مولف شهناز رستمی زاده انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 18. کتاب دست دوم نگرشی جامع بر گاز طبیعی مایع(LNG) تالیف علی جزایری -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف علی جزایری انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 19. کتاب دست دوم آنالیز مواد:مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی و طیف سنجی تالیف یانگ لنگ ترجمه امیر عبداله زاده و دیگران-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 493 مولف یانگ لنگ مترجم امیر عبداله زاده و دیگران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
 20. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد ویراست چهارم تالیف امیر حسین پاک سرشت و همکاران

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف امیر حسین پاک سرشت و همکاران انتشارات جهش
 21. کتاب دست دوم بلور شناسی تالیف حسین عرفانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 322 مولف حسین عرفانی انتشارات دانشگاه تهران
 22. کتاب دست دوم اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی تالیف علی وطنی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 288 مولف علی وطنی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 23. کتاب دست دوم رفتار فازی هیدروکربنها تالیف طارق احمد ترجمه بابک امین شهیدی و دیگران

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 522 مولف طارق احمد مترجم بابک امین شهیدی و دیگران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 24. کتاب دست دوم آگرو شیمی تالیف پ.م اسمیر نف و دیگران ترجمه هادی فرزانه

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 356 مولف پ.م اسمیر نف و دیگران مترجم هادی فرزانه انتشارات آوای نور
 25. کتاب دست دوم همایش ملی شیمی صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقا کیفیت-نویسنده لاله تشکری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 374 تالیف لاله تشکری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 26. کتاب دست دوم تحلیل و تشریح کامل مسایل انتقال حرارت هدایت پیشرفته-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشاراتعلوم پویا تالیف محمدرضا شعار
 27. کتاب دست دوم اصول و مبانی عملیات حرارتی محمدامین شاهر خیان دهکردی-در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه210 انتشارات شهبازی تألیف محمدامین شاهر خیان دهکردی
 28. کتاب دست دوم مقدمه ای بر ویسکو الاستیسیته پلیمرها ترجمه دکتر پرویز نورپناه-در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحات184 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف محمدرضا شعار
 29. کتاب دست دوم تاثیر عوامل شیمیایی بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت فنولیک-در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحات64 انتشارات سنجش و دانش تالیف علی اصغر جهانگیری حسین آبادی
 30. کتاب دست دوم اصول و مبانی آزمایشگاه عملیات حرارتی محمدامین شاهر خیان دهکردی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه132 انتشارات شهبازی تألیف محمدامین شاهر خیان دهکردی
 31. کتاب دست دوم شیمی و زندگی ما کتاب اول شیمی زیبا تالیف مهدی هاشمی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف مهدی هاشمی انتشارات سمپاد
  0