1. کتاب حسابداری صنعتی جلد دوم -نویسنده عزیز عالی ور

  23,000تومان

  18,400 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف عزیز عالی ور
 2. کتاب حسابرسی داخلی اثر بخش -مترجم علی کمال زارع

  15,000تومان

  11,250 تومان

  تعداد صفحات236 انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری ترجمه علی کمال زارع_عباس ارباب سلیمانی
 3. کتاب حسابداری پیشرفته 1 -نویسنده علی اسماعیل زاده مقری

  16,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 187 انتشارات اساطیر پارسی تالیف علی اسماعیل زاده مقری_مجید عبداللهی
 4. کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی -نویسنده حمید رضا ارجمندی

  120,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحات356 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف حمید رضا ارجمندی
 5. کتاب حسابداری میانه صورتهای مالی جلد 1-نویسنده دکتر موسی بزرگ اصل

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر موسی بزرگ اصل
 6. کتاب راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره16 -نویسنده دکتر موسی بزرگ اصل

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات66 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر موسی بزرگ اصل _دکتر یونس باد آور نهندوی
 7. کتاب راهنمای بکار گیری استاندارد های بین المللی شماره 4و5 -نویسنده دکتر احمد مدرس

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحات42 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر احمد مدرس_دکتر محمد رضا شورورزی
 8. کتاب حسابدار مالی سطح میانی 2 -نویسنده فرشید نویسی

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات145 انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری تالیف فرشید نویسی_رضا نظری_عزیز عالی ور
 9. کتاب راهنمای بکار گیری استاندارد حسابداری شماره21 حسابداری اجاره ها -نویسنده دکتر احمد مدرس

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 80 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر احمد مدرس_محمد رضا شوروزی_دکتر قاسم بولو
 10. کتاب راهنمای بکار گیری استاندارد های بین المللی حسابداری 7و1 -نویسنده دکتر محمد حسین صفر زاده

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر محمد حسین صفر زاده
 11. کتاب حسابرسی کامپیوتری -نویسنده ناصر آریا

  28,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحات 413 انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی وحسابداری تالیف ناصر آریا
 12. کتاب حسابرسی کامپیوتری -نویسنده ناصر آریا

  28,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحات 413 انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی وحسابداری تالیف ناصر آریا
 13. کتاب دستوالعمل حسابرسی بنگاه های کوچک -نویسنده پی سی پی-مترجم عباس ارباب سلیمانی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 160 انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران تالیف پی سی پی ترجمه عباس ارباب سلیمانی _ مسعود عزیز خانی
 14. کتاب اصول حسابداری جلد2 -نویسنده مصطفی علی مدد

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات مرکز تحقیقاتی تخصصی حسابداری تالیف مصطفی علی مدد_نظام الدین ملک آرایی
 15. کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی -نویسنده دکتر جعفر بابا جانی

  185,000تومان

  148,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف دکتر جعفر بابا جانی
 16. کتاب حسابداری مالی جلد اول -نویسنده دکتر یداله تاری وردی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات یداله تاری وردی تالیف دکتر یداله تاری وردی
 17. کتاب دستور العمل حسابرسی -نویسنده پی سی پی- مترجم عباس ارباب سیلمانی

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران تالیف پی سی پی ترجمه عباس ارباب سیلمانی _مسعود عزیز خانی
 18. کتاب استاندارد های حسابرسی

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات سازمان حسابرسی
 19. کتاب نمونه گیری حسابرسی -نویسنده ذن ام گای- مترجم حبیب الله تیموری ماسوله

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف ذن ام گای_دی آرکارمایکل_ری ویتینگتن ترجمه حبیب الله تیموری ماسوله
 20. کتاب اصول حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی-نویسنده علی محمدی

  30,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحات 219 انتشارات آوش تالیف علی محمدی
 21. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های حسابداری ایران-نویسنده ایرج نوروش-ساسان مهرانی-غلامرضا کرمی-محمد مرادی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 720,انتشارات کتاب نو,تالیف ایرج نوروش-ساسان مهرانی-غلامرضا کرمی-محمد مرادی
 22. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابداری مالی-نویسنده دکتر ایرج نوروش-ساسان مهرانی-غلامرضا کرمی-محمد مرادی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 704,انتشارات نگاه دانش,الیف دکتر ایرج نوروش-ساسان مهرانی-غلامرضا کرمی-محمد مرادی
 23. کتاب دست دوم حسابرسی 2-نویسنده ایرج نوروش-کاوه مهرانی-یاسر بذرگر-محمد ابراهیمی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 496,انتشارات کتاب نو,تالیف ایرج نوروش-کاوه مهرانی-یاسر بذرگر-محمد ابراهیمی
 24. کتاب دست دوم حسابرسی1-نویسنده دکتر ایرج نوروش-مهدی حیدری-امید زارع زادگان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 598,انتشارات صفار,تالیف دکتر ایرج نوروش-مهدی حیدری-امید زارع زادگان
 25. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی3-نویسنده جمشید اسکندری

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 124,انتشارات فرانقش کتاب فرشید,تالیف جمشید اسکندری
 26. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری-نویسنده غلامرضا اکرمی-امین صفرنژاد بروجنی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 136,انتشارات سامان دانش,تالیف غلامرضا اکرمی-امین صفرنژاد بروجنی
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری-نویسنده وحید بدیعی بهنمیری

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 542,انتشارات مدرسان شریف,تالیف وحید بدیعی بهنمیری
 28. کتاب مبانی و روشهای عمومی حسابداری- نویسنده مصطفی علی مدد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 274 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف مصطفی علی مدد -نظام الدین ملک آرایی
 29. کتاب حسابداری مدیریت -جلد اول-بها یابی-مترجم غلامرضا سلیمانی امیری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 282 انتشارات دانشگاه الزهرا تالیف گریسون نورین و برو ترجمه غلامرضا سلیمانی امیری-حسین ابوطالبی
 30. کتاب اصول حسابداری-جلد اول-نویسنده مصطفی علی مدد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 398 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف مصطفی علی مدد -نظام الدین ملک آرایی
 31. کتاب صورتهای مالی شرکت سهامی عام نمونه

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 34 انتشارات سازمان حسابرسی
 32. کتاب راهنمای به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 3-درآمد عملیاتی -نویسنده دکتر احمد مدرس

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 46 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر احمد مدرس- دکتر محمد رضا شورورزی
 33. کتاب سیاست گذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری-نویسنده محمد نادر خمجانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 208 انتشارات میراث فرهنگیان تالیف محمد نادر خمجانی-محمد فلاح پور
 34. کتاب قسمتهای عملیاتی- ترجمه افسانه رفیعی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 81 انتشارات سازمان حسابرسی ترجمه دکتر افسانه رفیعی
 35. کتاب اندازه گیری ارزش منصفانه-نویسنده محمد حسین صفرزاده

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 191 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف و ترجمه محمد حسین صفرزاده
 36. کتاب حسابداری جلد دوم--نویسنده زهرا جهانگیریان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 102 انتشارات افق دور تالیف زهرا جهانگیریان-محبوبه سادات کریمی
 37. کتاب راهنمای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی-ترجمه دکتر موسی بزرگ اصل

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 70 انتشارات سازمان حسابرسی تالیف و ترجمه دکتر موسی بزرگ اصل
 38. کتاب استانداردهای بین المللی گزارشهای مالی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 600انتشارات سازمان حسابرسی
 39. کتاب حسابداری پایه اصول حسابداری 1و2-تالیف سعید جمشیدی

  295,000تومان

  265,500 تومان

  تعداد صفحات 198 انتشارات گپ تالیف سعید جمشیدی
 40. کتاب اثر اهرم های مالی بر ارزش افزوده بازار در بورس اوراق بهادار -الهه شیردل

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 83انتشارات بجنورد بیژن یورد تالیف الهه شیردل
  0