1. کتاب اصول حسابداری 3 همراه با مسئله های حل شده عبدالرضا تالانه - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه - مهدی مراد زاده فرد
 2. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد اول - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات سازمان حسابرسی ترجمه فرشید نویسی و همکاران
 3. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 483 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دکتر علی جهانخانی - دکتر علی پارسائیان
 4. کتاب دست دوم آموزش گام به گام مدیریت مالی ویژه داوطلبین - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات نگاه دانش تألیف رضا مناجاتی
 5. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات ترمه تألیف چارلز تی هورن گرن و همکاران ترجمه دکتر علی پارسائیان - دکتر موسی بزرگ اصل
 6. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی جلد سوم - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 630 انتشارات ترمه تألیف چارلز تی هورن گرن و همکاران ترجمه دکتر علی پارسائیان
 7. کتاب دست دوم حسابداری مالیاتی و مباحث ویژه مالیات - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات اندیشه عصر تألیف اصغر رضائی
 8. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف جویل سیگل ترجمه پرویز بختیاری
 9. کتاب دست دوم اصول حسابداری و هزینه یابی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات کتاب آوا تألیف بابک پوربهرامی - فهیمه فعال
 10. کتاب دست دوم راهنما جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول حسابداری 1 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات راه تألیف یوسف قنبری - ابراهیم سهرابی فرد
 11. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت جلد سوم - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آگه تألیف کارل مور - رابرت ژادیک ترجمه دکتر حسین عبده تبریزی و همکاران
 12. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی حسابداری و حسابرسی دولتی - در حد نو

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات راه تألیف شیروان براری
 13. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1 - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تألیف محمدعلی فتوره بنابی - عبدالرضا طهماسبی
 14. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسین کاظمی - مهرداد لرکان
 15. کتاب دست دوم پول و ارز و بانکداری پیام نور - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات پیام نور تألیف دکتر جمشید پژویان
 16. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد اول - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات دانش آرا تألیف علی باغبان
 17. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات حفیظ تألیف جمشید اسکندری
 18. کتاب دست دوم حسابداری میانه مطابق با استانداردهای حسابداری ایران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات ترمه تألیف دکتر شکراله خواجوی
 19. کتاب دست دوم متون تخصصی حسابداری - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات سنجش تألیف دکتر محمد ایمانی برندق
 20. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات کتاب نو تألیف دکتر ایرج نوروش - دکتر بیتا مشایخی
 21. کتاب دست دوم فرهنگ انگلیسی تخصصی حسابداری فرهنگ توصیفی دوزبانه - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات علم و دانش تألیف سید جعفر لاریمی
 22. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات حافظ پژوه تألیف دکتر موسی شعبانپور المشیری
 23. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان حسابداری 1 - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات ترمه تألیف دکتر خدیجه خدابخشی پاریجان
 24. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان حسابداری 1 - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 25. کتاب دست دوم مبانی مدیریت مالی جلد دوم مفاهیم، کاربردها و نظریه ها - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 465 انتشارات ترمه تألیف دکتر هاشم نیکومرام و همکاران
 26. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری جلد اول

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه
 27. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته جلد دوم صورتهای مالی تلفیقی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 28. کتاب دست دوم حسابداری میانه 1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات کیومرث تألیف جمشید اسکندری
 29. کتاب دست دوم اصول حسابرسی 1

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات آوای ویانا تألیف مژگان ابراهیم زاده خراسانی - شکوفه اعتبار
 30. کتاب دست دوم حسابداری شرکتها جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 31. کتاب دست دوم حسابداری میانه 1 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 32. کتاب دست دوم حسابداری میانه جلد اول صورتهای مالی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف دکتر موسی بزرگ اصل
 33. کتاب دست دوم مبانی و روشهای عمومی حسابداری جلد اول - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف مصطفی علی مدد
 34. کتاب دست دوم حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف مصطفی علی مدد
 35. کتاب دست دوم اصول حسابرسی جلد دوم - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف والتر بی میگز ترجمه عباس ارباب سلیمانی
 36. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی اصول حسابداری 3 - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات راه تألیف یوسف قنبری - ابراهیم سهرابی فرد
 37. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت و سیستم مدیریت هزینه - در حد نو

  12,000تومان

  8,400 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات ترمه تألیف دکتر رویا دارابی
 38. کتاب دست دوم آموزش سیستم مکانیزه حسابداری و انبارداری آسان - در حد نو

  6,000تومان

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات آسان تألیف سعید اللهیاری
 39. کتاب دست دوم حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات فراز اندیش سبز تألیف مهدی قربانی - شهرام روزبهانی