1. کتاب دست دوم اصول و مبانی حسابداری تالیف پرویز بختیاری -در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 378 مولف پرویز بختیاری انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 2. کتاب دست دوم مدیریت مالی نوین (جلد اول) تالیف استفان راس ترجمه علی جهانخانی -در حد نو

  51,000 تومان

  تعداد صفحات 470 مولف استفان راس مترجم علی جهانخانی انتشارات سمت
 3. کتاب دست دوم 2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری صنعتی تالیف غلامرضا کرمی -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 728 مولف غلامرضا کرمی انتشارات نگاه دانش
 4. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابداری مالی جلد دوم تالیف ایرج نوروش -در حد نو

  230,000 تومان

  تعداد صفحات 606 مولف ایرج نوروش انتشارات نگاه دانش
 5. کتاب دست دوم سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری تالیف محمود رضا مستقیمی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف محمود رضا مستقیمی انتشارات برآیندپویش
 6. کتاب دست دوم اخلاق و آیین رفتار حسابداران حرفه ای ترجمه و تالیف مصطفی علی مدد-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسی
 7. کتاب دست دوم آیین رفتار حرفه ای -در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 33 انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی
 8. کتاب دست دوم مجموعه قوانین مالیاتی 1399 تالیف محمد برزگری-در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 920 مولف محمد برزگری انتشارات ترمه
 9. کتاب دست دوم مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیرمالی شرکت شراره دعایی-در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحات78 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تالیف شراره دعایی
 10. کتاب دست دوم تحلیل مسائل حسابداری مدیریت مجتب مشدئی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات251 انتشارات رهنما تالیف فریدون رهنمای رودپشتی
 11. کتاب دست دوم کاربردهای مدل سازی رگرسیونی در علوم اکچوئری و مالی 1-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات418 انتشارات پژوهشکده بیمه تالیف ادوارد دبلیو.فریس ترجمه رضا حاجی پور
 12. کتاب دست دوم کاربردهای مدل سازی رگرسیونی در علوم اکچوئری و مالی 2-در حد نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحات865 انتشارات پژوهشکده بیمه تالیف ادوارد دبلیو.فریس ترجمه رضا حاجی پور
 13. کتاب دست دوم اصول حسابداری مالیات بر درآمد مهرداد اسلامی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات152 انتشارات ترمه تالیف مهرداد اسلامی
 14. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 1 تالیف امین بلوری-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف امین بلوری انتشارات راه
 15. کتاب دست دوم حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2 جمشید اسکندری

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 127 انتشاراتکتاب فرشید نویسنده جمشید اسکندری
 16. کتاب دست دوم مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی جمشید اسکندری

  52,000 تومان

  تعداد صفحات381 انتشارات کتاب فرشید تالیف فریدون جمشید اسکندری
 17. کتاب دست دوم مدیریت مالی بخش عمومی آندریاس برگمن ترجمه بتول زارعی

  38,000 تومان

  تعداد صفحات330انتشارات سازمان حسابرسی تالیف آندریاس برگمن ترجمه بتول زارعی
 18. کتاب دست دوم حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 172 انتشاراتکتاب فرشید نویسنده جمشید اسکندری
 19. کتاب دست دوم بیانیه های مفاهیم نظری حسابداری مالی دولت مرکزی ترجمه محمدحسین صفرزاده-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه208 انتشارات سازمان حسابرسی ترجمه محمدحسین صفرزاده
 20. کتاب دست دوم بیانیه ای درباره تئوری حسابداری و پذیرش تئوری تالیف موسی بزرگ اصل-در حد نو

  44,000 تومان

  تعداد صفحه224 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف موسی بزرگ اصل
 21. کتاب دست دوم ساختار تئوری حسابداری ای.سی.لیتلین ترجمه حبیب ا.. تیموری-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه224 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف ای.سی.لیتلین ترجمه حبیب ا.. تیموری
 22. کتاب دست دوم تئوری حسابداری جین گادفری جلد اول ترجمه حمید حقیقت-در حد نو

  66,000 تومان

  تعداد صفحه358 انتشارات رمزینه ترجمه حمید حقیقت
 23. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 2 محمد نمازی-در حد نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحات446 انتشارات سمت نویسنده محمد نمازی
 24. کتاب دست دوم مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری مالی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه200 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی
 25. کتاب دست دوم حسابرسی مبانی نظری و مفاهیم دفتر اول تالیف جواد رضازاده

  24,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات ترمه تالیف جواد رضازاده
 26. کتاب دست دوم کمیته های حسابرسی موسسه حسابرسی پرایس ترجمه قاسم بولو-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات114 انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس نویسنده موسسه حسابرسی پرایس ترجمه قاسم بولو
 27. کتاب دست دوم حسابداری عملکرد سیستم توماس کوربت-در حد نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحات312 انتشارات ترمه تالیف توماس کوربت
 28. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) جلد دوم ایرج نوروش-در حد نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات کتاب نو تألیف مهندس ایرج نوروش
 29. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابدای مالی جلد اول تالیف ایرج نوروش-در حد نو

  155,000 تومان

  تعداد صفحات835 انتشارات نگاه دانش نویسنده ایرج نوروش
 30. کتاب دست دوم راهنمای حسابداری مدیریت ساسان مهرانی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات456 انتشارات نگاه دانش نویسنده ساسان مهرانی
 31. کتاب دست دوم راهنمای حسابداری صنعتی(نشریه 36) رضا مظهری-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات ترمه تالیف رضا مظهری
  0