1. کتاب دست دوم مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 327 مولف رحیمیان و خازن انتشارات کیومرث
 2. کتاب دست دوم حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی-در حد نو

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف علی ابراهیمی کردلر انتشارات نگاه دانش
 3. کتاب دست دوم حسابداری و حسابرسی بخش عمومی جعفر باباجانی-در حد نو

  230,000 تومان

  تعداد صفحات 585 مولف جعفر باباجانی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 4. کتاب دست دوم برنامه ریزی در حسابرسی داخلی تالیف انجمن بین المللی حسابرسان داخلی-در حد نو

  47,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف انجمن بین المللی حسابرسان داخلی مترجم شاهرخ شهابی انتشارات نگاه دانش
 5. کتاب دست دوم حسابداری ابزارهای مالی تالیف کبری پور قنبری-در حد نو

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف کبری پور قنبری انتشارات کیومرث
 6. کتاب دست دوم بکارگیری مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی ترجمه نظام الدین رحیمیان-در حد نو

  67,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مترجم نظام الدین رحیمیان انتشارات کیومرث
 7. کتاب دست دوم درآمدی بر تئوری حسابداری تالیف گابریل دانلوی ترجمه محمد مرادی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف گابریل دانلوی مترجم محمد مرادی انتشارات نگاه دانش
 8. کتاب دست دوم بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تالیف پیمان طوبایی -در حد نو

  275,000 تومان

  تعداد صفحات 404 مولف پیمان طوبایی انتشارات جنگل
 9. کتاب دست دوم مباحث جاری در حسابداری تالیف شکراله خواجوی -در حد نو

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 293 مولف شکراله خواجوی انتشارات نگاه دانش
 10. کتاب دست دوم رایانه کار حسابداری مالی تالیف شهرام روزبهانی-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف شهرام روزبهانی انتشارات نگاه دانش
 11. کتاب دست دوم ریاضی حسابداری (ارشد، دکتری) ماهان تالیف حسن رضا پور-در حد نو

  370,000 تومان

  تعداد صفحات 599 مولف حسن رضا پور انتشارات صعود ماهان
 12. کتاب دست دوم نکات و مفاهیم حسابداری صنعتی تالیف غلامرضا کرمی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 479 مولف غلامرضا کرمی انتشارات نگاه دانش
 13. کتاب دست دوم عصاره حسابداری مالی تالیف کاظم نحاس-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف کاظم نحاس انتشارات کتاب فرشید
 14. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل مالی تالیف نظام الدین رحیمیان-در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 596 مولف نظام الدین رحیمیان انتشارات کیومرث
 15. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل داده های حسابرسی تالیف نظام الدین رحیمیان-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 365 مولف نظام الدین رحیمیان انتشارات کیومرث
 16. کتاب دست دوم اصول حسابداری (۱) تالیف ویدا مجتهدزاده-در حد نو

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف ویدا مجتهدزاده انتشارات مهربان
 17. کتاب دست دوم تئوری حسابداری (جلد اول) تالیف ولک ترجمه علی پارساییان-در حد نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 480 مولف هری آی. ولک مترجم علی پارساییان انتشارات صفار
 18. کتاب دست دوم تئوری حسابداری (جلد دوم) تالیف ولک ترجمه علی پارساییان-در حد نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 470 مولف هری آی. ولک مترجم علی پارساییان انتشارات صفار
 19. کتاب دست دوم حسابداری دولتی تالیف مهران قاسم نیا-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 287 مولف مهران قاسم نیا انتشارات نگاه دانش
 20. کتاب دست دوم حسابرسی ۱ تالیف شکراله خواجوی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف شکراله خواجوی انتشارات نگاه دانش
 21. کتاب دست دوم حسابداری و حسابرسی دولتی تالیف مجید نوریان-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 370 مولف مجید نوریان انتشارات پیام نور
 22. کتاب دست دوم مشاوران قابل اعتماد تالیف ریچارد اف. چمبرز ترجمه حسین کثیری -در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 149 مولف ریچارد اف. چمبرزر مترجم حسین کثیری انتشارات کیومرث
 23. کتاب دست دوم مباحث جاری حسابداری تالیف جمشید اسکندری-در حد نو

  77,000 تومان

  تعداد صفحات 164 مولف جمشید اسکندری انتشارات کتاب فرشید
 24. کتاب دست دوم سیستم حسابداری حقوق و دستمزد تالیف حسن همتی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف حسن همتی انتشارات کتاب مهربان
 25. کتاب دست دوم ریاضیات کاربردی تالیف وحید ناصحی فر -در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 566 مولف وحید ناصحی فر انتشارات پوران پژوهش
 26. کتاب دست دوم ریاضیات پایه تالیف فریدون ساعتی و امید محمودیان-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف فریدون ساعتی و امید محمودیان انتشارات نگاه دانش
 27. کتاب دست دوم 2000 تست حسابداری صنعتی تالیف علی اصغر فرج زاده-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 712 مولف علی اصغر فرج زاده انتشارات ترمه
 28. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته جلد اول تالیف جمشید اسکندری-در حد نو

  115,000 تومان

  تعداد صفحات 227 مولف جمشید اسکندری انتشارات کتاب فرشید
 29. کتاب دست دوم حسابرسی با رویکرد بخش عمومی تالیف مجید باجالان و دیگران-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف مجید باجالان و دیگران انتشارات نگاه دانش
  0