1. کتاب اصول و مبانی حسابداری پیشرفته مدیریتی ویژه مهندسین صنایع جلد 2 - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دیوید اچ مارشال و همکاران ترجمه دکتر فریماه مخاطب رفیعی و همکاران
 2. کتاب اصول و مبانی حسابداری پیشرفته مالی ویژه مهندسین صنایع جلد 1 - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دیوید اچ مارشال و همکاران ترجمه دکتر فریماه مخاطب رفیعی و همکاران
 3. کتاب فرهنگ تخصصی حسابداری دوسویه - کاملا نو

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نوآوران دانش تألیف دکتر علی نعمتی و همکاران
 4. کتاب حسابداری و تجزیه و تحلیل قوانین مالیاتی 1 - کاملا نو

  18,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ترمه تألیف دکتر اسفندیار دشمن زیاری - دکتر علیرضا ثابتی
 5. کتاب حسابداری شرکت ها 2 شرکت های سهامی - در حد نو

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات شاهق تألیف دکتر محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی و همکاران
 6. کتاب حل المسائل کاربرد اکسل در حسابداری - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات اهورا قلم تألیف بهجت هادی نژاد
 7. کتاب کاربرد اکسل در حسابداری جلد دوم - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات اهورا قلم تألیف بهجت هادی نژاد
 8. کتاب بررسی اثر کیفیت، حسابرسی، بر ارتباطات بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت، گزارشگری، مالی - کاملا نو

  25,000تومان

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات سنجش و دانش تألیف مریم اسماعیل زاده آملی
 9. کتاب زبان تخصصی حسابداری گرایش صنعتی - کاملا نو

  22,000تومان

  15,400 تومان

  تعداد صفحه 87 انتشارات سروش برتر تألیف کتایون غضنفری
 10. کتاب اصول حسابداری 1 زهرا خرم دل - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اساطیر پارسی تألیف زهرا خرم دل
 11. کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی - کاملا نو

  70,000تومان

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات صفار تألیف دکتر محسن غلامرضایی - کاظم کاظمی
 12. کتاب حسابداری پیشرفته 2 صورت های مالی تلفیقی - کاملا نو

  13,000تومان

  10,400 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات ارسطو تألیف محمد دلخوش
 13. کتاب درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان IFRS#15 - کاملا نو

  27,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات آوا قلم تألیف دکتر حسن همتی و همکاران
 14. کتاب حسابداری شرکتها 2 - کاملا نو

  18,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات کیومرث تألیف محمد فیروزیان نژاد
 15. کتاب حسابداری مدیریت کمک آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات موسسه دانش پژوهان تألیف ناصر ریاحی نسب
 16. کتاب مبانی و روشهای عمومی حسابداری جلد اول - کاملا نو

  20,000تومان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف مصطفی علی مدد - نظام الدین ملک آرایی
 17. کتاب اصول حسابداری جری ویگاند شهابی حقیقی - کاملا نو

  36,000تومان

  25,200 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف جری ویگاند ترجمه دکتر سید حمیدرضا شهابی حقیقی و همکاران
 18. کتاب بررسی موارد خاص در مدیریت مالی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات آرون تألیف میثم کاویانی و همکاران
 19. کتاب حسابرسی پیشرفته همراه - کاملا نو

  32,000تومان

  22,400 تومان

  تعداد صفحه 65 انتشارات پیدار تألیف مهسا عبدالمحمدی
 20. کتاب دست دوم مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت مالی سال 87 تا 94 - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر رضا تهرانی و همکاران
 21. کتاب حسابداری مدیریت همراه - کاملا نو

  56,000تومان

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات پیدار تألیف مهسا عبدالمحمدی
 22. کتاب حسابداری حقوق و دستمزد - کاملا نو

  32,000تومان

  25,600 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات دانشگاه فنی و حرفه ای تألیف مریم بهمنی - جواد رشیدی پور
 23. کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری بخش عمومی - کاملا نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات کیومرث تألیف محمدعلی معینی
 24. کتاب دست دوم اصول حسابرسی 1 ناصر جعفری - در حد نو

  22,000تومان

  14,300 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات فرانما تألیف ناصر جعفری
 25. کتاب دست دوم حسابداری مالیاتی حسین مهربانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف حسین مهربانی
 26. کتاب دست دوم حسابداری موجودی مواد و کالا - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف رضا نظری
 27. کتاب دست دوم حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف رضا نظری
 28. کتاب دست دوم حسابداری بدهیهای جاری و بدهیهای احتمالی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 46 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف حبیب الله تیموری - مصطفی گودرزی
 29. کتاب دست دوم حسابداری استهلاک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 149 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف دکتر فضل الله اکبری - مصطفی علی مدد
 30. کتاب دست دوم حسابداری داراییهای نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف مصطفی گودرزی - حبیب الله تیموری
 31. کتاب دست دوم راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف دکتر امید پورحیدری - حلیمه رحمانی
 32. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 3 همت فر

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات فرهنگ زبان تألیف دکتر محمود همت فر و همکاران
 33. کتاب دست دوم اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 659 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی - جعفر باباخانی
 34. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته 1 مصطفی صبوری

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات کتاب نو تألیف مصطفی صبوری
 35. کتاب اصول حسابداری 3 همراه با مسئله های حل شده عبدالرضا تالانه - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه - مهدی مراد زاده فرد
 36. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد اول

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات سازمان حسابرسی ترجمه فرشید نویسی و همکاران
 37. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 483 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دکتر علی جهانخانی - دکتر علی پارسائیان
 38. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات ترمه تألیف چارلز تی هورن گرن و همکاران ترجمه دکتر علی پارسائیان - دکتر موسی بزرگ اصل
 39. کتاب دست دوم حسابداری مالیاتی و مباحث ویژه مالیات - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات اندیشه عصر تألیف اصغر رضائی