1. کتاب دست دوم راهنما جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول حسابداری 1 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات راه تألیف یوسف قنبری - ابراهیم سهرابی فرد
 2. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت جلد سوم - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آگه تألیف کارل مور - رابرت ژادیک ترجمه دکتر حسین عبده تبریزی و همکاران
 3. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی حسابداری و حسابرسی دولتی - در حد نو

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات راه تألیف شیروان براری
 4. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1 - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تألیف محمدعلی فتوره بنابی - عبدالرضا طهماسبی
 5. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسین کاظمی - مهرداد لرکان
 6. کتاب دست دوم پول و ارز و بانکداری پیام نور - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات پیام نور تألیف دکتر جمشید پژویان
 7. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد اول - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات دانش آرا تألیف علی باغبان
 8. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات حفیظ تألیف جمشید اسکندری
 9. کتاب دست دوم حسابداری میانه مطابق با استانداردهای حسابداری ایران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات ترمه تألیف دکتر شکراله خواجوی
 10. کتاب دست دوم متون تخصصی حسابداری - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات سنجش تألیف دکتر محمد ایمانی برندق
 11. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات کتاب نو تألیف دکتر ایرج نوروش - دکتر بیتا مشایخی
 12. کتاب دست دوم فرهنگ انگلیسی تخصصی حسابداری فرهنگ توصیفی دوزبانه - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات علم و دانش تألیف سید جعفر لاریمی
 13. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات حافظ پژوه تألیف دکتر موسی شعبانپور المشیری
 14. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان حسابداری 1 - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات ترمه تألیف دکتر خدیجه خدابخشی پاریجان
 15. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان حسابداری 1 - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 16. کتاب دست دوم مبانی مدیریت مالی جلد دوم مفاهیم، کاربردها و نظریه ها - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 465 انتشارات ترمه تألیف دکتر هاشم نیکومرام و همکاران
 17. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری جلد اول

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه
 18. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته جلد دوم صورتهای مالی تلفیقی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 19. کتاب دست دوم حسابداری میانه 1 بر اساس استانداردهای حسابداری ایران

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات کیومرث تألیف جمشید اسکندری
 20. کتاب دست دوم اصول حسابرسی 1

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات آوای ویانا تألیف مژگان ابراهیم زاده خراسانی - شکوفه اعتبار
 21. کتاب دست دوم مدیریت مالی 2 به همراه مجموعه سوالات آمادگی کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات نگار نور تألیف علی نعمتی - دکتر سید حسین میری
 22. کتاب دست دوم حسابداری شرکتها جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 23. کتاب دست دوم حسابداری میانه 1 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 24. کتاب دست دوم حسابداری میانه جلد اول صورتهای مالی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف دکتر موسی بزرگ اصل
 25. کتاب دست دوم مبانی و روشهای عمومی حسابداری جلد اول - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف مصطفی علی مدد
 26. کتاب دست دوم حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف مصطفی علی مدد
 27. کتاب دست دوم اصول حسابرسی جلد دوم - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف والتر بی میگز ترجمه عباس ارباب سلیمانی
 28. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی اصول حسابداری 3 - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات راه تألیف یوسف قنبری - ابراهیم سهرابی فرد
 29. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت و سیستم مدیریت هزینه - در حد نو

  12,000تومان

  8,400 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات ترمه تألیف دکتر رویا دارابی
 30. کتاب دست دوم آموزش سیستم مکانیزه حسابداری و انبارداری آسان - در حد نو

  6,000تومان

  4,200 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات آسان تألیف سعید اللهیاری
 31. کتاب دست دوم حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات فراز اندیش سبز تألیف مهدی قربانی - شهرام روزبهانی
 32. کتاب دست دوم مدیریت مالی - در حد نو

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر رضا تهرانی
 33. کتاب دست دوم راهنمای تحلیلی حسابداری و حسابرسی دولتی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات راه تألیف شیروان براری
 34. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی مدیریت مالی 2

  8,500تومان

  7,225 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات راه تألیف امین بلوری - نازنین جلیلی جهانی
 35. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی حسابرسی 1

  7,500تومان

  4,875 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات راه تألیف سعید کریمی - مهدی منفرد
 36. کتاب دست دوم کتاب راهنما حسابداری صنعتی 1

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات راه تألیف امین بلوری
 37. کتاب دست دوم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی - استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 810 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی
 38. کتاب دست دوم حسابداری بهای تمام شده جلد اول

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات نخل دانش تألیف فاطمه صراف
 39. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 2

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات تدبیر تألیف فاطمه صراف
 40. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 3

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات حفیظ تألیف جمشید اسکندری