1. کتاب اهمیت داوری در قراردادهای بانکی و اداری تالیف سکینه کشاورزمعتمدی

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحات 136 تالیف سکینه کشاورزمعتمدی
 2. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1-نویسنده فیلیپ ا.فس-مترجم مهدی تقوی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف فیلیپ ا.فس و دیگران ترجمه مهدی تقوی و دیگران
 3. کتاب دست دوم مروری جامع برحسابداری مدیریت جلداول-نویسنده جوادمعصومی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شکوفه سیب تالیف جوادمعصومی
 4. کتاب دست دوم حسابداری و کنترل مالی دولتی-نویسنده جعفر باباجانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف جعفرباباجانی
 5. کتاب دست دوم سامانه اطلاعات حسابداری2-نویسنده مارشال بی.رومنی-مترجم حسن مدرکیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تالیف مارشال بی.رومنی ودیگران ترجمه حسن مدرکیان
 6. کتاب دست دوم اخلاق و حسابرسی-نویسنده زهره حاجیا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات رصین تالیف زهره حاجیا
 7. کتاب دست دوم حساداری میانه 1-نویسنده حسن همتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات ترمه تالیف حسن همتی
 8. کتاب دست دوم اصول حسابداری 2 رشته های حسابداری و مدیریت-نویسنده یحیی حساس یگانه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات شهید سعید محبی تالیف یحیی حساس یگانه
 9. کتاب دست دوم مقدمه ای برروش تحقیق در حسابداری-نویسنده داریوش علی مرادی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات ساکوتالیف داریوش علی مرادی و دیگران
 10. کتاب دست دوم حساداری دارایی ها حسابدار میانه-نویسنده پرویز بختیاری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات417انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف پرویز بختیاری
 11. کتاب دست دوم تئوری حسابرسی- نویسنده ای بن.دنیس-مترجم حمیدحقیقت

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی تالیف ای ین .دنیس ترجمه حمیدحقیقت و دیگران
 12. کتاب دست دوم حسابداری علمی کاربردی پایه-نویسنده اسمعیل طاهری اطاقسرا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف امعیل طاهری اطاقسرا
 13. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته2-نویسنده علی سعیدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات صفارتالیف علی سعیدی و دیگران
 14. کتاب دست دوم حسابداری موارد خاص مطابق باآخرین تغییرات قوانین و مقررات-نویسنده سعیدبذرافشان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف سعیدبذرافشان و دیگران
 15. کتاب دست دوم اصول حسابداری2-نویسنده محمدحسین ستایش

  25,000 تومان

  تعداد صفحات408انتشارات ترمه تالیف محمدحسین ستایش و دیگران
 16. کتاب دست دوم حساداری علم کاربردی پایه قسمت دوم-نویسنده اسمعیل طاهری اطاقسرا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات440انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف اسمعل طاهری اطاقسرا
 17. کتاب دست دوم زبان تخصصی رشته ی حسابداری-نویسنده مهدی پناهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف مهدی پناهی
 18. کتاب دست دوم حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران-نویسنده پرویز بختیاری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف پرویزبختیاری
 19. کتاب دست دوم حسابرسی رویکرد یکپارچه-نویسنده الوین آرنز-مترجم علی پارسائیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات ترمه تالیف الوین آررنز و دیگران ترجمه علی پارسائیان
 20. کتاب دست دوم مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی -نویسنده علی مصدر

  25,000 تومان

  تعداد صفحات640انتشارات کیومرث تالیف علی مصدری
 21. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت پیشرفته-نویسنده حسین سجادی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات417انتشارات دانشگاه شهید چمران تالیف حسین سجادی و دیگران
 22. کتاب دست دوم بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی-نویسنده دکتر علی نیکخواه آزاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 116انتشارات کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی,سازمان حسابرسی تالیف دکتر علی نیکخواه آزاد
 23. کتاب دست دوم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

  20,000 تومان

  تعداد صفحات411انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور,مرکز اسناد,مدارک و انتشارات
 24. کتاب دست دوم حسابداری شرکت ها-نویسنده دکتر یداله تاری وردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات275انتشارات دفتر انتشارات اسلامی تالیف دکتر یداله تاری وردی و دیگران
 25. کتاب دست دوم اصول حسابداری 2 راهنمای حل مسائل-نویسنده مهدی رفیعی بیدختی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات104انتشارات پیمان نوتالیف مهدی رفیعی بیدختی
 26. کتاب دست دوم اصول حسابداری 3-نویسنده مریم رضایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات کیومرث تالیف مریم رضایی
 27. کتاب دست دوم حسابداری بهای تمام شده-نویسنده دکتر مهدی سدیدی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات150 انتشارات نوید مهر تالیف دکتر مهدی سدیدی و دیگران
 28. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-نویسنده دکتر فضل الله اکبری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات297انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی تالیف دکتر فضل الله اکبری
 29. کتاب دست دوم حسابداری شرکت ها(2)-نویسنده مهدی پناهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات160انتشارات سخنوران تالیف مهدی پناهی و دیگران
 30. کتاب دست دوم اصول حسابداری-نویسنده مصطفی علی مدد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف مصطفی علی مدد و دیگران
 31. کتاب دست دوم مدیریت مالی-نویسنده دکتر رضا شباهنگ مترجم دکتر رضا شباهنگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر رضا شباهنگ
 32. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل-نویسنده آدولف ماتز- مترجم فرشید نویسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف ماتلز آدولف ترجمه فرشید نویسی و دیگران
 33. کتاب دست دوم حسابداری شرکت ها (1) همراه پرسش پاسخهای چهارگزینه ای-نویسنده محمد فیروزیان نژاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات306 انتشارات کیومرث تالیف محمد فیروزیان نژاد و دیگران
 34. کتاب دست دوم اقتصاد بین الملل-نویسنده رابرت کاریاف -مترجم هادی جمالیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات588 انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تالیف رابرت کاریاف
 35. کتاب دست دوم حسابرسی دولتی از تئوری تا عمل-نویسنده مهرداد جباری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات360 انتشارات ترمه تالیف مهرداد جباری و دیگران
 36. کتاب دست دوم اصول حسابرسی 1 همراه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده-نویسنده فرزین خوش کار

  20,000 تومان

  تعداد صفحات144 انتشارات کیومرث تالیف فرزین خوش کار و دیگران
  0