1. کتاب Business Financial Management قاسم اسماعیلی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات نظری تألیف قاسم اسماعیلی
 2. کتاب حسابداری صنعتی 2 تالیف دکتر محمد نمازی

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 439انتشارات سمت تالیف دکتر محمد نمازی
 3. کتاب فلسفه حسابرسی تالیف یحیی حساس یگانه

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 367انتشارات علمی و فرهنگی تالیف یحیی حساس یگانه
 4. کتاب نظریه حسابداری جلد اول ویرایش جدید تالیف دکتر علی ثقفی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 192انتشارات ترمه تالیف دکتر علی ثقفی
 5. کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری جلد دوم تالیف مارشال بی . رامنی - پال جان استین بارت - مترجم دکتر سید حسین سجادی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 638انتشارات دانشگاه شهید چمران تالیف مارشال بی . رامنی - پال جان استین بارت - مترجم دکتر سید حسین سجادی
 6. کتاب دستورالعمل تنظیم کارتهای واسطه سامانه پانچ حمیدرضا افشاری - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات پژوهش پارسی تألیف حمیدرضا افشاری
 7. کتاب حسابداری صنعتی پیشرفته معصومه جعفری معصومه جعفری نژاد - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات راز نهان تالیف معصومه جعفری نژاد
 8. کتاب اصول حسابداری صفر تا صد حسابداری یحیی باقری - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات مولف تألیف یحیی باقری
 9. کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری قاسم قاسمی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات شکوفه سیب تألیف قاسم قاسمی
 10. کتاب اصول حسابداری مالیات بر درآمد مهرداد اسلامی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات ترمه تألیف مهرداد اسلامی
 11. کتاب بهایابی 2 احمد عبداللهی - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات صبح آرمان تألیف احمد عبداللهی
 12. کتاب برنامه ریزی مالی شخصی لارنس گیتمن دکتر علی پارسائیان - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات ادبستان تألیف لارنس گیتمن
 13. کتاب سازوکار حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و محافظه کاری حسن سرحدی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات ناظری تألیف حسن سرحدی
 14. کتاب روندهای موجود بر اساس مدل پیش بینی جریانهای نقدی طیبه انوری - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات هوشمند تدبیر تألیف طیبه انوری
 15. کتاب روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار دکتر مهران علایی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات هوشمند تدبیر تألیف دکتر مهران علایی
 16. کتاب تحلیل مسائل حسابداری مدیریت دکتر مجتبی مشدئی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 115 انتشارات گلبانگ شرق تألیف دکتر مجتبی مشدئی
 17. کتاب انبارداری و کمک انبارداری شهرام روزبهانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات فرازاندیش سبز تألیف شهرام روزبهانی
 18. کتاب روش های هزینه یابی 2 دکتر غلامرضا فرساد امان الهی - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات چالش تألیف دکتر غلامرضا فرساد امان الهی
 19. کتاب اصطلاح شناسی مدیریت مالی ساختارها و مفاهیم حمیدرضا علمشاهی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات صفار تألیف حمیدرضا علمشاهی
 20. کتاب مدیریت مالی 1 مهرداد گلیجانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات جیسا تألیف مهرداد گلیجانی
 21. کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار جبران خدمات راهکاران لیلا متین فر - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات رستان تألیف لیلا متین فر
 22. کتاب مدلها و سیستم های نوین انبارداری و برداشت سفارش بهنام وحدانی - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تالیف بهنام وحدانی
 23. کتاب کاربرد الگوریتم در حسابداری بازار بورس مریم فاخری نیا - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات پژوهندگان راه دانش تالیف مریم فاخری نیا
 24. کتاب مدیریت مالی جلد دوم دکتر جی شیم دکتر ابراهیم عباسی - کاملا نو

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات دانشگاه الزهرا تالیف دکتر جی شیم
 25. کتاب مروری جامع بر حسابداری مالیاتی شرکت ها سعید کریمی - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 343 انتشارات حکایتی دگر تالیف سعید کریمی
 26. کتاب فرهنگ اصطلاحات تخصصی، مالی و حسابداری ترجمه سودابه مرشدیان رفیعی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 403 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ترجمه سودابه مرشدیان رفیعی
 27. کتاب اصول حسابداری 1 محمدرضا عبرتی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات میتین تالیف محمدرضا عبرتی
 28. کتاب دست دوم اصول حسابداری 2 پیام نور یحیی حساس یگانه - در حد نو

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات راه تالیف یحیی حساس یگانه
 29. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی اصول حسابداری 3 یوسف قنبری - در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات راه تالیف یوسف قنبری
 30. کتاب دست دوم اصول حسابداری 3 پیام نور عبدالکریم مقدم - در حد نو

  11,600 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات پیام نور تالیف عبدالکریم مقدم
 31. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی حسابرسی 1 سعید کریمی - در حد نو

  9,100 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات راه تالیف سعید کریمی
 32. کتاب حسابداری مدیریتی کانون تصمیم - کاملا نو

  58,000تومان

  49,300 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات کتاب آوا تألیف دکتر راجر هرمانسون و همکاران ترجمه سودابه مرشدیان رفیعی و همکاران
  0