1. کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری بخش عمومی - کاملا نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات کیومرث تألیف محمدعلی معینی
 2. کتاب دست دوم اصول حسابرسی 1 ناصر جعفری - در حد نو

  22,000تومان

  14,300 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات فرانما تألیف ناصر جعفری
 3. کتاب دست دوم حسابداری مالیاتی حسین مهربانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف حسین مهربانی
 4. کتاب دست دوم حسابداری موجودی مواد و کالا - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف رضا نظری
 5. کتاب دست دوم حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف رضا نظری
 6. کتاب دست دوم حسابداری بدهیهای جاری و بدهیهای احتمالی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 46 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف حبیب الله تیموری - مصطفی گودرزی
 7. کتاب دست دوم حسابداری استهلاک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 149 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف دکتر فضل الله اکبری - مصطفی علی مدد
 8. کتاب دست دوم حسابداری داراییهای نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف مصطفی گودرزی - حبیب الله تیموری
 9. کتاب دست دوم راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف دکتر امید پورحیدری - حلیمه رحمانی
 10. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 3 همت فر

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات فرهنگ زبان تألیف دکتر محمود همت فر و همکاران
 11. کتاب دست دوم اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 659 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی - جعفر باباخانی
 12. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته 1 مصطفی صبوری

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات کتاب نو تألیف مصطفی صبوری
 13. کتاب اصول حسابداری 3 همراه با مسئله های حل شده عبدالرضا تالانه - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه - مهدی مراد زاده فرد
 14. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد اول

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات سازمان حسابرسی ترجمه فرشید نویسی و همکاران
 15. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 483 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دکتر علی جهانخانی - دکتر علی پارسائیان
 16. کتاب دست دوم آموزش گام به گام مدیریت مالی ویژه داوطلبین - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات نگاه دانش تألیف رضا مناجاتی
 17. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی جلد دوم - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات ترمه تألیف چارلز تی هورن گرن و همکاران ترجمه دکتر علی پارسائیان - دکتر موسی بزرگ اصل
 18. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی جلد سوم - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 630 انتشارات ترمه تألیف چارلز تی هورن گرن و همکاران ترجمه دکتر علی پارسائیان
 19. کتاب دست دوم حسابداری مالیاتی و مباحث ویژه مالیات - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات اندیشه عصر تألیف اصغر رضائی
 20. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف جویل سیگل ترجمه پرویز بختیاری
 21. کتاب دست دوم اصول حسابداری و هزینه یابی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات کتاب آوا تألیف بابک پوربهرامی - فهیمه فعال
 22. کتاب دست دوم راهنما جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول حسابداری 1 - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات راه تألیف یوسف قنبری - ابراهیم سهرابی فرد
 23. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت جلد سوم - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آگه تألیف کارل مور - رابرت ژادیک ترجمه دکتر حسین عبده تبریزی و همکاران
 24. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1 - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تألیف محمدعلی فتوره بنابی - عبدالرضا طهماسبی
 25. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1 - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسین کاظمی - مهرداد لرکان
 26. کتاب دست دوم پول و ارز و بانکداری پیام نور - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات پیام نور تألیف دکتر جمشید پژویان
 27. کتاب دست دوم مدیریت مالی جلد اول - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات دانش آرا تألیف علی باغبان
 28. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 1

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات حفیظ تألیف جمشید اسکندری
 29. کتاب دست دوم حسابداری میانه مطابق با استانداردهای حسابداری ایران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات ترمه تألیف دکتر شکراله خواجوی
 30. کتاب دست دوم متون تخصصی حسابداری - در حد نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات سنجش تألیف دکتر محمد ایمانی برندق
 31. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات کتاب نو تألیف دکتر ایرج نوروش - دکتر بیتا مشایخی
 32. کتاب دست دوم فرهنگ انگلیسی تخصصی حسابداری فرهنگ توصیفی دوزبانه - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات علم و دانش تألیف سید جعفر لاریمی
 33. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات حافظ پژوه تألیف دکتر موسی شعبانپور المشیری
 34. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان حسابداری 1 - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات ترمه تألیف دکتر خدیجه خدابخشی پاریجان
 35. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان حسابداری 1 - در حد نو

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 36. کتاب دست دوم مبانی مدیریت مالی جلد دوم مفاهیم، کاربردها و نظریه ها - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 465 انتشارات ترمه تألیف دکتر هاشم نیکومرام و همکاران
 37. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری جلد اول

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه
 38. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته جلد دوم صورتهای مالی تلفیقی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی