1. کتاب دست دوم اصول حسابداری-جلد اول-نویسنده فیلیپس فس-مترجم مهدی تقوی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف فیلیپس فس-رولین نیس ونگر ترجمه مهدی تقوی-ایرج نیک‌نژاد انتشارات مهربان نشر
 2. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابداری مدیریت-جلد اول-نویسنده جواد معصومی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف جواد معصومی انتشارات شکوفه سیب
 3. کتاب دست دوم حسابداری و کنترل‌های مالی دولتی-نویسنده جعفر باباجانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف جعفر باباجانی انتشارات علامه طباطبایی
 4. کتاب دست دوم سامانه اطلاعات حسابداری ۲-نویسنده مارشال بی رومنی-مترجم حسن مدرکیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف مارشال بی رومنی-پاول جان اشتین بارت ترجمه حسن مدرکیان انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
 5. کتاب دست دوم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری-نویسنده محمدرضا ابراهیمی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف محمدرضا ابراهیمی انتشارات ابرون
 6. کتاب دست دوم اخلاق و حسابرسی-نویسنده تام کمبل-مترجم زهره حاجیها

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف تام کمبل-کیت هاگتون ترجمه زهره حاجیها انتشارات رصین
 7. کتاب دست دوم حسابداری میانه ۱-نویسنده حسن همتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف حسن همتی انتشارات ترمه
 8. کتاب دست دوم اصول حسابداری ۲-نویسنده یحیی حساس‌یگانه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف یحیی حساس‌یگانه انتشارات شهید سعید محبی
 9. کتاب دست دوم مقدمه‌ای بر روش تحقیق در حسابداری-نویسنده داریوش علی مرادی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف داریوش علی مرادی-محمدرضا متین‌نصر انتشارات ساکو
 10. کتاب دست دوم حسابداری دارایی‌ها-حسابرسی میانه-نویسنده پرویز بختیاری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف پرویز بختیاری انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 11. کتاب دست دوم تئوری حسابرسی-نویسنده ای‌ین دنیس-مترجم حمید حقیقت

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف ای‌ین دنیس ترجمه حمید حقیقت-عباسعلی دریائی-ترک زهرائی انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
 12. کتاب دست دوم حسابداری علمی کاربردی پایه-قسمت اول-حسابداری عمومی مقدماتی-نویسنده سیداسماعیل طاهری اطاقسرا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف سیداسماعیل طاهری اطاقسرا انتشارات صنعتی امیرکبیر
 13. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته ۲-نویسنده علی سعیدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف مجید عظیمی- علی سعیدی انتشارات صفار
 14. کتاب دست دوم حسابداری موارد خاص-مطابق با آخرین تغییرات قوانین و مقررات-نویسنده حمزه حصاری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف حمزه حصاری-سعید بذرافشان و دیگران انتشارات دیباگران تهران
 15. کتاب دست دوم اصول حسابداری ۲-نویسنده محمدحسین ستایش

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۴۰۸ تالیف محمدحسین ستایش-احمد شکرالهی انتشارات ترمه
 16. کتاب دست دوم حسابداری علمی کاربردی پایه-قسمت دوم-حسابداری عمومی تکمیلی-نویسنده سیداسماعیل طاهری اطاقسرا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 440 تالیف سیداسماعیل طاهری اطاقسرا انتشارات جهاد دانشگاهی
 17. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری-نویسنده مهدی پناهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف مهدی پناهی-احمد آخوندی-رضا محمدی انتشارات سخنوران
 18. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته 1 -نویسنده دکتر حسن همتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 543 انتشارات ترمه تالیف دکتر حسن همتی
 19. کتاب دست دوم مجموعه جامع و طبقه بندی شده حسابداری دولتی-نویسنده حیدر احمدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حیدر احمدی و فرزانه جلالی علی آبادی
 20. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت پیشرفته-نویسنده دکتر حسین سجادی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 392 انتشارات صفار تالیف دکتر حسین سجادی و دکتر هاشم علی صوفی
 21. کتاب دست دوم تئوری حسابداری- مقدمه ای بر تئوریهای توصیفی-نویسنده هاشم نیکو مرام

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 186 انتشارات آثار نفیس تالیف هاشم نیکو مرام و بهمن بنی مهد
 22. کتاب دست دوم حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی و کاربردی-نویسنده حمیدرضا رحیمی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 260 انتشارات حکایتی دگر تالیف حمیدرضا رحیمی
 23. کتاب دست دوم تحلیل مسائل حسابداری و کنترلهای مالی دولتی-نویسنده محمدرضا عباسی استمال

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 360 انتشارات فروزش تالیف محمدرضا عباسی استمال و عیسی ابیضی
 24. کتاب دست دوم حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران-نویسنده پرویز بختیاری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف پرویز بختیاری
 25. کتاب دست دوم حسابرسی-رویکرد یکپارچه-جلو دوم-نویسنده الوین آرنز-مترجم علی پارسائیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات ترمه تالیف مارک بیزلی-الوین آرنز-رندال الدر ترجمه علی پارسائیان
 26. کتاب دست دوم مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابداری صنعتی-نویسنده علی مصدر

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ انتشارات کیومرث تالیف علی مصدر
 27. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت پیشرفته-نویسنده سیدحسین سجادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 417 انتشارات دانشگاه شهید چمران تالیف هاشم علی صوفی-سیدحسین سجادی
 28. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته 2 -مطابق با استاندارد های حسابداری ایران-نویسنده دکتر شکرالله خواجوی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات ترمه تالیف دکتر شکرالله خواجوی و دکتر ابراهیم ابراهیمی
 29. کتاب دست دوم اخلاق و حرفه ای گرایی در حسابداری-نویسنده دکتر رمضانعلی رویائی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر رمضانعلی رویائی و دکتر مهدی محمدی
 30. کتاب دست دوم حسابداری میانه 2 - مطابق با استاندارد های حسابداری ایران-نویسنده دکتر شکرالله خواجوی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات ترمه تالیف دکتر شکرالله خواجوی و دیگران
 31. کتاب دست دوم اصول حسابداری - جلداول -نویسنده دکتر علی جعفری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات کیومرث تالیف دکتر علی جعفری
 32. کتاب دست دوم اصول حسابداری ۲-نویسنده جواد معصومی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 366 انتشارات شکوفه سیب تالیف جواد معصومی-مریم فیض‌آبادی
 33. کتاب دست دوم کتابکار حسابداری مالی-نویسنده ریحانه فروزنده

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 230 انتشارات رستان تالیف ریحانه فروزنده-حمید اسماعیلی
 34. کتاب دست دوم کتابکار حقوق و دستمزد-نویسنده هیرو عرفانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات رستان تالیف هیرو عرفانی
 35. کتاب دست دوم حسابداری و حسابرسی دولتی-نویسنده افشین نخبه‌فلاح

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات کیومرث تالیف افشین نخبه‌فلاح-‌عباس خوش‌مهر-امراله صادقی
 36. کتاب دست دوم حسابداری دولتی مطابق با تغییرات قوانین حسابداری دولتی مصوب سال 94-کارشناسی و کارشناسی ارشد-نویسنده زهرا پورزمانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 546 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تالیف زهرا پورزمانی، علی اسماعیل‌زاده‌مقری، سهیلا داروئیان
 37. کتاب دست دوم اصول و مبانی حسابداری-نویسنده پرویز بختیاری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 349 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف پرویز بختیاری
  0