1. کتاب دست دوم بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی-نویسنده دکتر علی نیکخواه آزاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 116انتشارات کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی,سازمان حسابرسی تالیف دکتر علی نیکخواه آزاد
 2. کتاب دست دوم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

  20,000 تومان

  تعداد صفحات411انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور,مرکز اسناد,مدارک و انتشارات
 3. کتاب دست دوم حسابداری شرکت ها-نویسنده دکتر یداله تاری وردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات275انتشارات دفتر انتشارات اسلامی تالیف دکتر یداله تاری وردی و دیگران
 4. کتاب دست دوم اصول حسابداری 2 راهنمای حل مسائل-نویسنده مهدی رفیعی بیدختی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات104انتشارات پیمان نوتالیف مهدی رفیعی بیدختی
 5. کتاب دست دوم اصول حسابداری 3-نویسنده مریم رضایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات کیومرث تالیف مریم رضایی
 6. کتاب دست دوم حسابداری بهای تمام شده-نویسنده دکتر مهدی سدیدی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات150 انتشارات نوید مهر تالیف دکتر مهدی سدیدی و دیگران
 7. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-نویسنده دکتر فضل الله اکبری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات297انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی تالیف دکتر فضل الله اکبری
 8. کتاب دست دوم حسابداری شرکت ها(2)-نویسنده مهدی پناهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات160انتشارات سخنوران تالیف مهدی پناهی و دیگران
 9. کتاب دست دوم اصول حسابداری-نویسنده مصطفی علی مدد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف مصطفی علی مدد و دیگران
 10. کتاب دست دوم اصول حسابرسی 1 همراه با پرسش های چهار گزینه ای -نویسنده جمشید اسکندری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات206انتشارات کیومرث تالیف جمشید اسکندری و دیگران
 11. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت-نویسنده رضا شباهنگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر رضا شباهنگ
 12. کتاب دست دوم اصول حسابرسی جلد اول-نویسنده والتر بی- مترجم عباس ارباب سلیمانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف والتر بی و دیگران ترجمه عباس ارباب سلیماننی و دیگران
 13. کتاب دست دوم مدیریت مالی-نویسنده دکتر رضا شباهنگ مترجم دکتر رضا شباهنگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف دکتر رضا شباهنگ
 14. کتاب دست دوم زبان تخصصی حسابداری جلددوم-نویسنده علیرضا رام روز

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف علیرضا رام روز
 15. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل-نویسنده آدولف ماتز- مترجم فرشید نویسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف ماتلز آدولف ترجمه فرشید نویسی و دیگران
 16. کتاب دست دوم حسابداری شرکت ها (1) همراه پرسش پاسخهای چهارگزینه ای-نویسنده محمد فیروزیان نژاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات306 انتشارات کیومرث تالیف محمد فیروزیان نژاد و دیگران
 17. کتاب دست دوم اقتصاد بین الملل-نویسنده رابرت کاریاف -مترجم هادی جمالیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات588 انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تالیف رابرت کاریاف
 18. کتاب دست دوم حسابرسی دولتی از تئوری تا عمل-نویسنده مهرداد جباری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات360 انتشارات ترمه تالیف مهرداد جباری و دیگران
 19. کتاب دست دوم حسابداری مالی -نویسنده حسن همتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات268انتشارات ترمه تالیف حسن همتی و دیگران
 20. کتاب دست دوم اصول حسابرسی 1 همراه پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده-نویسنده فرزین خوش کار

  20,000 تومان

  تعداد صفحات144 انتشارات کیومرث تالیف فرزین خوش کار و دیگران
 21. کتاب دست دوم حسابداری مالی (صورتهای مالی تلفیقی) -نویسنده یداله تاری وردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات مولف تالیف یداله تاری وردی
 22. کتاب دست دوم مبانی حسابداری مالی-نویسنده دکتر احمد بدری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نصرتالیف دکتر احمد بدری و دیگران
 23. کتاب دست دوم حسابداری بهای تمام شده-نویسنده دکتر مهدی سدیدی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات150 انتشارات نوید مهر تالیف دکتر مهدی سدیدی و دیگران
 24. کتاب دست دوم نقش اقتصادی حسابرسی در بازار های آزاد و بازار های تحت نظر-نویسنده وندا ای.والاس-مترجم حامی امیر اصلانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات187انتشارات سازمان حسابرسی تالیف وندا ای.والاس ترجمه حامی امیر اصلانی
 25. کتاب دست دوم اصول حسابداری2 مطابق با استانداردهای حسابداری ایران-نویسنده رضا نعمتی کشتلی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات472انتشارات کیومرث تالیف رضا نعمتی کشتلی و دیگران
 26. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی جلد 2-نویسنده چارلز تی. هورن گرن-مترجم دکتر موسی بزرگ اصل

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات ترمه تالیف چارلز تی.هورن گرن ودیگران ترجمه دکتر موسی بزرگ اصل و دیگران
 27. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل-نویسنده آدولف ماتز-مترجم فرشید نویسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف ماتلز آدولف ترجمه فرشید نویسی و دیگران
 28. کتاب دست دوم مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن-نویسنده جمشید کیانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات874انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی تالیف جمشید کیانی
 29. کتاب دست دوم اصول حسابداری 1-نویسنده علی اسماعیل زاده

  20,000 تومان

  تعداد صفحات275انتشارات اساطیر پارسی:چاپار تالیف علی اسماعیل زاده و دیگران
 30. کتاب دست دوم حسابداری بهای تمام شده(صنعتی1)-نویسنده علی اسماعیل زاده

  20,000 تومان

  تعداد صفحات180انتشارات نامعلوم تالیف علی اسماعیل زاده ودیگران
 31. کتاب دست دوم آموزش نکته به نکته دروس کنکور حسابداری فنی و حرفه ای-نویسنده علیرضا ابراهیم قزوینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات248انتشارات اندیشه عصر فارابی تالیف علیرضا ابراهیم قزوینی و دیگران
 32. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی جلد اول برنامه ریزی و کنترل-نویسنده ماتز آدولف-مترجم فرشید نویسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات سازمان حسابرسی تالیف ماتلز آدولف ترجمه فرشید نویسی و دیگران
  0