1. کتاب دست دوم سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری تالیف محمود رضا مستقیمی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف محمود رضا مستقیمی انتشارات برآیندپویش
 2. کتاب دست دوم حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی تالیف جعفر باباجانی -در حد نو

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 657 مولف جعفر باباجانی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 3. کتاب دست دوم اخلاق و آیین رفتار حسابداران حرفه ای ترجمه و تالیف مصطفی علی مدد-در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف مصطفی علی مدد انتشارات سازمان حسابرسی
 4. کتاب دست دوم آیین رفتار حرفه ای -در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 33 انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی
 5. کتاب دست دوم مجموعه قوانین مالیاتی 1399 تالیف محمد برزگری-در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 920 مولف محمد برزگری انتشارات ترمه
 6. کتاب دست دوم مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیرمالی شرکت شراره دعایی-در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحات78 انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان تالیف شراره دعایی
 7. کتاب دست دوم تحلیل مسائل حسابداری مدیریت مجتب مشدئی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات251 انتشارات رهنما تالیف فریدون رهنمای رودپشتی
 8. کتاب دست دوم کاربردهای مدل سازی رگرسیونی در علوم اکچوئری و مالی 1-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات418 انتشارات پژوهشکده بیمه تالیف ادوارد دبلیو.فریس ترجمه رضا حاجی پور
 9. کتاب دست دوم کاربردهای مدل سازی رگرسیونی در علوم اکچوئری و مالی 2-در حد نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحات865 انتشارات پژوهشکده بیمه تالیف ادوارد دبلیو.فریس ترجمه رضا حاجی پور
 10. کتاب دست دوم اصول حسابداری مالیات بر درآمد مهرداد اسلامی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات152 انتشارات ترمه تالیف مهرداد اسلامی
 11. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 1 تالیف امین بلوری-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف امین بلوری انتشارات راه
 12. کتاب دست دوم حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2 جمشید اسکندری

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 127 انتشاراتکتاب فرشید نویسنده جمشید اسکندری
 13. کتاب دست دوم مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی جمشید اسکندری

  52,000 تومان

  تعداد صفحات381 انتشارات کتاب فرشید تالیف فریدون جمشید اسکندری
 14. کتاب دست دوم مدیریت مالی بخش عمومی آندریاس برگمن ترجمه بتول زارعی

  38,000 تومان

  تعداد صفحات330انتشارات سازمان حسابرسی تالیف آندریاس برگمن ترجمه بتول زارعی
 15. کتاب دست دوم حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 172 انتشاراتکتاب فرشید نویسنده جمشید اسکندری
 16. کتاب دست دوم بیانیه های مفاهیم نظری حسابداری مالی دولت مرکزی ترجمه محمدحسین صفرزاده-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه208 انتشارات سازمان حسابرسی ترجمه محمدحسین صفرزاده
 17. کتاب دست دوم بیانیه ای درباره تئوری حسابداری و پذیرش تئوری تالیف موسی بزرگ اصل-در حد نو

  44,000 تومان

  تعداد صفحه224 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف موسی بزرگ اصل
 18. کتاب دست دوم ساختار تئوری حسابداری ای.سی.لیتلین ترجمه حبیب ا.. تیموری-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه224 انتشارات سازمان حسابرسی تألیف ای.سی.لیتلین ترجمه حبیب ا.. تیموری
 19. کتاب دست دوم تئوری حسابداری جین گادفری جلد اول ترجمه حمید حقیقت-در حد نو

  66,000 تومان

  تعداد صفحه358 انتشارات رمزینه ترجمه حمید حقیقت
 20. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی 2 محمد نمازی-در حد نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحات446 انتشارات سمت نویسنده محمد نمازی
 21. کتاب دست دوم مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری مالی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه200 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی
 22. کتاب دست دوم حسابرسی مبانی نظری و مفاهیم دفتر اول تالیف جواد رضازاده

  24,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات ترمه تالیف جواد رضازاده
 23. کتاب دست دوم کمیته های حسابرسی موسسه حسابرسی پرایس ترجمه قاسم بولو-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات114 انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس نویسنده موسسه حسابرسی پرایس ترجمه قاسم بولو
 24. کتاب دست دوم حسابداری عملکرد سیستم توماس کوربت-در حد نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحات312 انتشارات ترمه تالیف توماس کوربت
 25. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) جلد دوم ایرج نوروش-در حد نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات کتاب نو تألیف مهندس ایرج نوروش
 26. کتاب دست دوم مروری جامع بر حسابدای مالی جلد اول تالیف ایرج نوروش-در حد نو

  155,000 تومان

  تعداد صفحات835 انتشارات نگاه دانش نویسنده ایرج نوروش
 27. کتاب دست دوم راهنمای حسابداری مدیریت ساسان مهرانی-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحات456 انتشارات نگاه دانش نویسنده ساسان مهرانی
 28. کتاب دست دوم راهنمای حسابداری صنعتی(نشریه 36) رضا مظهری-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات ترمه تالیف رضا مظهری
 29. کتاب دست دوم واژه نامه حسابداری accounting dictionary حمید حقیقت-در حد نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه256 انتشارات زعیم تألیف حمید حقیقت
 30. کتاب دست دوم حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 1 مهدی میرشکاری-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات152 انتشارات حفیظ ترجمه مهدی میرشکاری
 31. کتاب دست دوم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی جلد اول جواد رضازاده-در حد نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه222 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی آموزش تألیف جواد رضازاده
 32. کتاب دست دوم اصول حسابداری 2 تالیف یوسف قنبری-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 472 مولف یوسف قنبری انتشارات راه
 33. کتاب دست دوم حسابداری مدیریت جلد اول گریسون-در حد نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحات282 انتشارات دانشگاه الزهرا تالیف گریسون
 34. کتاب اهمیت داوری در قراردادهای بانکی و اداری تالیف سکینه کشاورزمعتمدی

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحات 136 تالیف سکینه کشاورزمعتمدی
  0