1. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته حسابداری مدرسان شریف تالیف وحید بدیعی بهنمیری-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 542 انتشارات مدرسان شریف نویسنده وحید بدیعی بهنمیری
 2. کتاب دست دوم حسابداری مالی مدرسان شریف وحید بدیعی-در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات706 انتشارات مدرسان شریف نویسنده وحید بدیعی
 3. کتاب دست دوم حسابرسی مدرسان شریف علیرضا خانی

  123,000 تومان

  تعداد صفحات440 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا خانی
 4. کتاب حسابرسی مدرسان شریف تالیف علیرضا خانی-کاملا نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 318 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا خانی
 5. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد-در حد نو

  151,000 تومان

  تعداد صفحات 362انتشارات مدرسان شریف نویسنده سعید مشایخی فرد
 6. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 99-89 حسابداری با پاسخ تشریحی مدرسان شریف -کاملا نو

  155,000 تومان

  تعداد صفحات 400انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه موفلین
 7. کتاب حسابداری مالی و صنعتی مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد -کاملا نو

  165,000 تومان

  تعداد صفحات 540 انتشارات مدرسان شریف نویسنده سعید مشایخی فرد
0