1. کتاب راهکارهای مناسب تصمیم گیری اعتباری تالیف دکتر اصغر پورمتین

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 157تالیف دکتر اصغر پورمتین
 2. کتاب دست دوم جامع شیمی پایه نشرالگو تالیف مسعود جعفری-نوشته دارد

  111,000 تومان

  تعداد صفحه468 انتشارات الگو تألیف مسعود جعفری
 3. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد یکم ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی

  199,000تومان

  179,100 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی
 4. کتاب دست دوم کتاب کار شیمی دهم خیلی سبز تالیف نیما سپهری-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 192 انتشارات خیلی سبز تالیف نیما سپهری
 5. کتاب دست دوم هندسه دهم میکرو گاج مطابق با کتاب درسی 99 تالیف علی منصف شکری -در حد نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات بین الملل گاج مولف علی منصف شکری
 6. کتاب خلاصه درس نامه پزشکی پیش گیری و پزشکی اجتماعی ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی

  350,000تومان

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 682 تالیف ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی
 7. کتاب راهنمای کنترل بیماری های واگیر دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان

  299,000تومان

  269,100 تومان

  تعداد صفحات 784 تالیف دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان
 8. کتاب دست دوم فلسفه و منطق پایه خیلی سبز رشته انسانی تالیف محمد جواد سه دهی-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات خیلی سبز تالیف محمد جواد سه دهی
 9. کتاب دست دوم زبان دهم مبتکران تالیف شهاب اناری 1399-در حد نو

  80,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 204 انتشارات مبتکران نویسنده دکتر شهاب اناری
 10. کتاب دست دوم هفت خان لغت،املا و تاریخ ادبیات خیلی سبز-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات448 انتشارات خیلی سبز تالیف امیر افضلی
 11. کتاب دست دوم پاسخ ادبیات موضوع کامل میکروطلایی کنکور1400-در حد نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 240انتشارات گاج نویسنده امیر نجات شجاعی
 12. کتاب دست دوم روان شناسی انسانی منتشران ویژه کنکور1400 -در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 108 انتشارات منتشران تالیف نرگس نظرپور
 13. کتاب دست دوم انگلیسی جامع منتشران تالیف حسن بلند ویژه کنکور 1400-در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 244 انتشارات منتشران تالیف احسن بلند
 14. کتاب دست دوم فصل آزمون شیمی جامع خیلی سبز تالیف دکتر نیما سپهری-نوشته دارد

  82,000 تومان

  تعداد صفحات 385 انتشارات خیلی سبز تالیف دکتر نیما سپهری
 15. کتاب دست دوم دین و زندگی جامع کنکور انسانی قلم چی جلد اول-در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات508 انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 16. کتاب دست دوم پیگیر اخبار نباشید ترجمه عادل فردوسی پور نویسنده رولف دوبلی-در حد نو

  17,500 تومان

  تعداد صفحات 142 وزن 170 نویسنده رولف دوبلی مترجم عادل فردوسی پور انتشارات نشر چشمه
 17. کتاب دست دوم هوش کمپلکس پنجم و ششم مهروماه تالیف مهندس مصطفی باقری-نوشته دارد

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 585 انتشارات مهر و ماه نویسنده مهندس مصطفی باقری
  0